Management by Jesus

A Management by Jesus (MbJ) mint közösség és mozgalom elkötelezi magát a katolikus Egyház szociális tanításának és e tanítás bibliai és evangéliumi gyökereinek tanulmányozására, népszerűsítésére és széleskörű ismertetésére, az elméletben és a gyakorlatban. Ez utóbbi tevékenység mindenekelőtt a pápai Justitia et Pax Bizottság által kiadott „Az Üzleti Vezető Hivatása” című dokumentum alapelveinek megvalósítását jelenti mind az egyes vállalkozásokban, mind azok összefogásával, mindig a közjó javára.

Munkamódszerünk mindenekelőtt vezetői szemináriumok és azt megalapozó és segítő lelkigyakorlatok, szakmai műhelyek és eszmecserék szervezése, illetve következetes hálózatépítés a korábbi szemináriumok végzettjei között. Mind az alapeszmék, mind módszereink népszerűsítését segíti a bemutatkozó jellegű üzleti reggelik, tematikus szimpóziumok megtartása. Az eddigi tapasztalat alapján láthattuk és tudatosan vállaljuk, hogy ez a kapcsolati tőke és a barátság ápolása kiemelten segíti a kezdő, induló vállalkozókat, startupokat, és hozzájárul, hogy az évek során felhalmozott közösségi tudást továbbadjuk a jövő nemzedéknek.

A Management by Jesus a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia tagja. www.ffja.hu

Elérhetőségek:
Szakmai vezető: P. Kiss Ulrich SJ
Koordinátor: Nagy Luca
Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Honlap: www.mbj.hu
Facebook: https://www.facebook.com/managementjesus 

Frissítve: 2021. február 10.