Megerősödni a közösségben: Vízi Elemér jezsuita provinciális húsvéti üzenete

Marko Ivan Rupnik SJ: Krisztus feltámadása, mozaik a ljubljanai Szent Szaniszló-kápolnában

Kedves Barátaink, kedves Testvérek!

A járvány időszaka különössé teszi az idei húsvétot – visszavonultan, csendben, elkülönülten ünneplünk, mint ahogy teszi ezt most az egész egyház. Bár a körülmények különböznek, a feltámadt Jézus épp a krízist átélő, a félelmeikbe és bizonytalanságaikba beszoruló, perspektívát veszített barátait látogatja meg, illetve csatlakozik az emmauszi úton járó tanítványaihoz, akik csalódottságukban távol kerültek a reménytől, és miközben próbálják értelmezni a történteket, azzal küzdenek, hogy szívük nyitva maradjon a hírek zűrzavarában.

A bezártság és a fizikai elválasztottság egymástól, szeretteinktől és a ránk bízottaktól egyfelől megpróbál, másfelől viszont jobban felerősíti érzékenységünket személyes kapcsolataink és a vigasztalás szolgálatát végző Urunk iránt. Ő nem csak egykoron, ma is megkeresi övéit, jön, belép otthonainkba, családjainkba, közösségeinkbe. Áthatol az időn és téren, akárcsak a zárt ajtókon, és minden bizonnyal így szól: Békesség nektek!

Valójában mit is kínál, amikor békével köszönt? A járvány okozta visszaszorulásban kikerül az irányítás a kezünkből, ugyanakkor erőteljesen érzékelhetővé válik a szabadság és a kapcsolódás iránti vágyunk. Önmagában az, hogy képesek vagyunk meghallani és látni a hozzánk közeledő és megváltást kínáló Istent, a húsvét fényéről tanúskodik. Ezt az ajándékba kapott képességünket nyitogatja Jézus, amikor az utolsó vacsorán – és az azóta ismétlődő szentmisékben – a kenyér és bor színében a lábmosás gesztusában fellelhető alázatával önmagát ajándékozza, és önként belép a szenvedés kapuján, hogy halála és feltámadása által láthatóvá váljon számunkra a bennünk élő fény forrása.

Hiszen ő az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. (Jn 1,9) Fénye rendezi világunkat, életünk irányát, és mutatja azt, ami igazán számít az életben: hogy őhozzá tartozunk. Erre a fényre emlékezünk, mely húsvéti gyertyáinkon szerte a világon idén is lángra lobban, táplálja békénket és megerősíti hitünket, hogy aki szeretetből lehajol, nem semmisül meg: „Jézus Krisztus visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké.” (Húsvéti örömének)

Kívánom és kérem, hogy a fizikai szétválasztás és elkülönülés ellenére meg tudjunk erősödni a közösségben, az összetartozásban, és húsvét örömhírében megtapasztaljuk, hogy a feltámadt Krisztushoz tartozunk.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok,

Budapest, 2020. húsvétján

Vízi Elemér SJ
tartományfőnök

Frissítve: 2020. április 11.