Megjelent A Szív áprilisi száma (2014)

Lapszámunk témája: a csoda.

asziv_1404_0Keresztény értelemben csodák alatt nem érthetünk varázslatot, sem káprázatot, a mágiához pedig a keresztény értelemben vett csodának végképp semmi köze. Amit az ember a csodák alkalmával megél, voltaképpen egy rendkívül éles paradoxon. Ennek képlete pedig így állítható fel: minél nagyobb bizalommal és odaadással hagyjuk magunkat bevonni a krisztusi hit világába, annál felszabadítóbbá válhat bennünk az élmény, hogy az Istentől kapott hit ereje megújít, gyógyít, életünket helyre hozza, általa korábban soha nem remélt lendületbe jöhetünk.

Kérjük, olvassák lapunkat és ajánlják mások figyelmébe is!

A Szív című jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat megrendelhető:

1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Tel: 06 1 327-4052
Fax: 327-4056
e-mail:
asziv.hu

Tartalom

Beköszöntő
Horváth Á.: Rácsodálkozás a csodákra

Küldetés
Horváth Á.: Imádságos lendülettel
Koronkai Z.: Nagyhét Kárpátalján
Bartók T.: Jézus Társasága feloszlatása és visszaállítása
Koronkai Z.: A tűz közelében, mégis rejtetten

VilágEgyház
Szelenge J.: Mindig van valaki, akihez futni lehet

aLapgondolat
Szabó S. B.: A csoda nem varázslás
Patsch F.: Csodák a technika korában?
Puskás A.: A szépség misztériuma
Török Cs.: A lényeg: az átlényegülés…
Tőzsér E.: Erős idők, erős szimbólumok

SzentÍrás
Nemeshegyi P.: Isteni igazság emberi szavakban

ImaÉlet
Lukács J.: Hiteles szerzetes vagy furcsa szerzet?

IstenTudomány
Szabó F.: A szeretet civilizációját építjük
Jani A.: Az újraértelmezés horizontjában
Balázs Z.: Hátha mégis igaz?

AnyaApaGyerekek
Radóczy J.: Csudajó

SzépÍrás
Mihályi A.: „Önmagamra kényszerített hallgatás”

SzínTér
Nikl J.: Korlátozott piruett – gördülő táncosok
Paksa B.: Csodalépés
Szentes A.: Fizika óra, kicsit másként
Paksa B.: Az ősbizalom csodája
Hojdák A.: Urbánus ikon

Frissítve: 2016. július 28.