Megjelent A Szív márciusi száma (2014)

Lapszámunk témája: a magány.

asziv_1403Annyi elmagányosodott ember, mint éppen manapság, a modern és posztmodern korban, talán sohasem volt. Egymás mellett szorosan élő emberek is lehetnek szörnyen magányosak. Az elmagányosodáshoz az elidegenedés vezet, amikor valamilyen oknál fogva elveszítjük az őszinte kapcsolatot saját lehetőségeinkkel, illetve elsorvadnak odaadó kötődéseink a környezetünkhöz.

A magánynak azonban vannak önként vállalt formái is, olyan keretei, amelyek az emberi elidegenedéshez képest éppen ellenkező előjellel bírnak.

Tartalom

Beköszöntő
Horváth Á.: A magány megnyilatkozásai

Küldetés
Horváth Á.: Tudatos hittel

VilágEgyház:
Szilvay G.: Megtalálni a jó egyensúlyt  – interjú Sajgó Szabolcs jezsuitával
Bárdosy É.: Testvéri szolgálat

aLapgondolat
Szentmártoni M.: A magány nem magányügy!
Mihályi A.: Újrakezdeni a megtérést – interjú Halmos Ábel bencés szerzetessel
Patsch F.: A magány: belső utunk része
Kóczián M.: Isten tekintetével – interjú Takáts Istvánnal
Göföl T.: Egyházi magány és egyházi közösség
Bárdosy É.: Közös magány
Radóczy J.: Árva anyák – interjú Tari Zsuzsannával

 

SzentÍrás
Nemeshegyi P.: Nem vagyok egyedül

 

ImaÉlet
Tornya E.: Jákob létráján
Tábori K.: Szent Ignác és a kognitív pszichológia

 

AnyaApaGyerekek
Szászi B. – Szásziné Fehérváry A.: Szeretlek tengeren innen és túl
Hojdák A.: Babamagány
Rosta G.: Fiatalok a képernyő előtt

SzépÍrás
Kipke Á.:„Imám a madarak”

SzínTér
Marton Á.: Bronzba öntött magányok – interjú Balogh Sándorral
Paksa B.: Számkivetve
Lázár Kovács Á.: Mankóval a világ végén
Paksa B.: Városban pusztai magányod
Timár D.: Az avulás útján – interjú Nagy Tamással
Horváth Á.: Megállás és csodálkozás

 

Kérjük, olvassák lapunkat és ajánlják mások figyelmébe is!

A Szív című jezsuita lelkiségi és kulturális folyóirat megrendelhető:

1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Tel: 06 1 327-4052
Fax: 327-4056
E-mail:

Frissítve: 2016. július 28.