Megjelent a Civiltà Cattolica 4000. száma

Sajtóközlemény. Róma, 2017. február 8.

Antono Spadaro igazgató: «A jelenkori változások közepette, egyértelmű, de nem törzsi jellegű katolicizmussal»

Megjelenik a La Civiltà Cattolica 4000. száma, négy más nyelvű kiadás bemutatójával.

Olaszország legrégibb kulturális folyóirata különszámmal és díszkötettel ünnepel, de a jövőbe is tekint, a legszélesebbre tárva a nemzetközi látóhatárát

A lap 1850. április 5-én született, így a La Civiltà Cattolica gyakorlatilag unicum a kulturális folyóiratok történetében. A P. Antonio Spadaro vezette folyóirat az eseményt mindenekelőtt azzal ünnepli, hogy Ferenc pápa február 9-én kihallgatáson fogadta a lap íróinak és közreműködő munkatársainak a kollégiumát. Ferenc pápa előtt a folyóirat “kerek ezres”, millenáris kiadásait ünnepelte már 1892-ben XIII. Leó pápa, 1933-ban XI. Piusz pápa és VI. Pál pápa 1975-ben. Összesen 12 pápa fordult üzenetekkel és beszédekkel közvetlenül a folyóirat újságíró atyáihoz. A mostani alkalommal ezeket a szöveget első alkalommal bocsátják közre a “Bátorság és merészség. IX. Piusztól Ferencig” című kötetben, amit a Rizzoli kiadó jelentet meg, egy gazdag történeti bevezetővel ellátva.

Február 11-én jön ki abszolút újdonságként a folyóirat történetében négy – spanyol, angol, francia és koreai nyelven – havi kiadás: a spanyol verziót február 9-én a Szentszéki Spanyol Nagykövetségen mutatják be este hat órakor, az angol nyelvűt pedig február 28-án este fél hétkor az Egyesült Királyság Szentszéki Nagykövetségén. A jubileumi 4000. számot a lap szerkesztőségi épületében (Via Porta Pinciana) mutatják be február 18-án este hat órakor kerekasztal beszélgetés során, amelyen részt vesz Giuliano Amato professzor, Emma Fattorini parlamenti képviselő és  Andrea Riccardi professzor. 

A következő hónapokban folytatódnak a további ünnepi kezdeményezések. A hagyomány virágzik: a folyóirat nemzetközi dimenziója. «A hagyomány virágzik, magában foglalja a növekedést». Ferenc pápa vélekedik így, ahogy azt a P. Spadaro-val folytatott, a Szemeidben van az én szavam beszélgetés kötetben olvassuk. A kezdettől fogva csak jezsuiták által írt folyóirat jelentősen megújult grafikai megjelenésében már 2011-ben, ami a digitális jelenlét megújításának köszönhető. Időközben az írók száma jelentősen megnövekedett földrajzi és a kulturális eredet szempontjából. Mindehhez társul egy kizárólagos újdonság: a folyóirat francia (Parole et Silence), angol (Union of Catholic Asian News), spanyol (Herder) és koreai (a koreai jezsuita provincia gondozásában) kiadásainak indítása. A soknyelvű megjelenés nem hagyja változatlanul a folyóirat identitását, hiszen más nyelvek olvasóival bővülve, más országok és kultúrák igényei a lap szívének részévé válnak, eddig soha nem látott módon.

Bizalmi kapcsolat a Pápával: kihívás és nem érdem. A La Civiltà Cattolica arról is ismert, hogy különleges „összhangban” működik az Apostoli Székkel. Ezt a kapcsolatot megőrizték az évek során és Péter katedrájának örökösei, 1850-től fogva azt a «folyóirat a lényegi vonásának tekintették». 1975-ben a 3000. szám megjelenésekor elhangzott szavak ma is nagy időszerűséggel szólalnak meg: «Úgy érzem, hogy ma különösképpen is hangsúlyozni kell a pápa iránti abszolút hűség jellegét, nem is annyira úgy, mint érdem, hanem inkább, mint a Civiltà Cattolica elkötelezettsége. A pápa személyét és tanítását érő mind erőszakosabb támadásokkal szemben, még bizonyos katolikusok részéről is, a lekicsinylő és egy dologra leegyszerűsítő, ha nem egyenesen tagadó kísérletekkel szemben, a Római Pápa primátusa és tanítóhivatala…»

Egyértelmű, de nem törzsi jellegű katolicizmus. A legerősebb kísértés ma, hogy összezárjuk a sorokat, egy szekértáborba gyűljünk, hogy ellenálljunk a megtapasztalt zűrzavarnak a hajthatatlan (intranzigens) és önazonosságközpontú (identitárius) katolicizmus válaszával. Ferenc pápa 2013-ban ellenben újrafogalmazta és gazdagította a folyóirat küldetését, amikor azt három szóban foglalta össze: párbeszéd, megkülönböztetés, határ. A Civiltà Cattolica számára ez a három szó program lett, amit hűséggel és odafigyeléssel kell megvalósítani. A folyóirat első számának főszerkesztői cikkében olvassuk: «Egy Civiltà cattolica nem lenne katolikus, vagyis egyetemes, ha nem tudná magát bármiféle közérdekű dologgal együtt megfogalmazni». A jezsuita írók ezt ma is igaznak tartják.

A folyóirat 4000. száma előzetesben február 9-én jelenik meg a www.laciviltacattolica.it honlapon, 12 óra 30-tól: terjedelmes összefoglalók a cikkekről és a szerkesztői jegyzet teljes változata.

La Civiltà Cattolica – Igazgatóság: 0039-338-7115176 – – Twitter: @civcatt

Vatikáni Rádió
Vértesaljai László

 

 

 

Frissítve: 2017. február 12.