Menekült diákok oktatásához készítettek segédanyagot a jezsuiták

Menekült gyerekek a mi iskolánkban? címmel oktatási segédanyagot ajánl fel az Ukrajnából érkező diákok oktatását szervező iskoláknak a Jezsuita Menekültszolgálat. A JMSZ ezen kívül a magyar mint idegen nyelv tanulását segítő tananyagcsomagot is elérhetővé tesz. A két kötet a szolgálat évek óta összegyűlt tapasztalatait tartalmazza, sok gyakorlattal, és egyaránt használható hosszabb távú, rendszeres oktatásra, vagy alkalomszerűen is. Munkatársaink szívesen adnak (csoportos workshop keretében) szakmai segítséget a hozzánk forduló pedagógusoknak, intézményeknek a menekült gyerekek magyartanításában és iskolai integrációjában.

A Menekült gyerekek a mi iskolánkban? című könyv azokon a tapasztalatokon alapul, amelyeket a JMSZ a menekült gyermekek iskolai beilleszkedésének folyamatában szerzett. A kötetben leírtak nem kész megoldások, mivel „instant” válaszok nincsenek, ám a jezsuiták az eddigi partneriskolákkal együtt sok hasznos tapasztalatra tettek szert ezen a téren.

A könyv egyes fejezeteiben találunk konkrét szempontokat tanároknak, intézményvezetőknek, osztályfőnököknek, iskolapszichológusoknak. Olvashatunk a menekültek jogi hátteréről, a magyar mint idegen nyelv oktatásáról, a menekülteket segítő szociális hálóról.

A kiadványt nyomtatott formában a Jezsuita Menekültszolgálat irodájában  lehet igényelni (1085 Budapest, Horánszky utca 20., telefon: +36-30-198-8929, e-mail: ).

A könyv PDF formátumban online is elérhető ezen a linken.


A Zia és Zahra az Eperfa Iskolában című kiadvány magyar nyelvkönyv gyerekeknek, amit igény esetén nyomtatott formában ingyenesen a menekültek rendelkezésére bocsátunk. A kötetet nyomtatott formában ugyancsak a Jezsuita Menekültszolgálat irodájában  lehet igényelni (1085 Budapest, Horánszky utca 20., telefon: +36-30-198-8929, e-mail: ).

A munkafüzet nyomtatható változata elérhető ezen a linken.

A tananyagcsomag a munkafüzet mellett e-learninget is tartalmaz, mely erről a linkről tölthető le. Célunk az volt, hogy a munkafüzetben megszerzett tudást az online felületen (is) gyakorolhassák a tanulók. Az olvasási, szövegértési készségek fejlesztésére a tananyagcsomaghoz olvasókönyv is tartozik. Ez online letölthető ezen a linken. A tanulás megkezdése előtt felmerülhet az igény a meglévő nyelvtudás, valamint alapvető matematikai szintjének felmérésre. E célra módszertani útmutató és teszt is rendelkezésre áll, ezen a linken.

Munkatársaink szívesen adnak (csoportos workshop keretében) szakmai segítséget a hozzánk forduló pedagógusoknak, intézményeknek a menekült gyerekek magyartanításában és iskolai integrációjában. Jelentkezés:

Frissítve: 2022. március 09.