Mi a lelkigyakorlat?

Nehéz volna megmondani, milyen egy tipikus jezsuita. A rend tagjai temperamentum, képzettség, munkaterület szempontjából igen különbözőek. Ami közös, az a Lelkigyakorlatokra vezethető vissza. A lelkigyakorlatos istentapasztalat fogja össze a jezsuitákat sokféleségük ellenére is egységes, közös küldetésbe. Bár a jezsuita lelkiség a Lelkigyakorlatokban gyökerezik, a lelkigyakorlat végzése mesze nem jezsuita kiváltság.

De mi is a lelkigyakorlat? Hogyan keletkezett? Milyen fajtái vannak? Hol lehet végezni őket?

A Lelkigyakorlatok eredete

Megtérése után Szent Ignác mély lelki tapasztalatokat szerzett, és nagy benső átalakuláson ment keresztül. Később reflektált arra, hogy Isten miként dolgozott az életében, és szerette volna, ha mások javára is válik mindaz, amit saját életében már hasznosnak talált. Hamarosan elkezdett segíteni embereken, „gyakorlatokat” mutatott nekik, amelyekkel életüket megreformálhatták, és ami által az Istennel való kapcsolatuk elmélyült. Később Ignác összefoglalta ezeket a tapasztalatokat, és megszületett az általa Lelkigyakorlatos Könyvnek nevezett kötet. A lelkigyakorlat-adás művészetét Ignác tanítványai is megtanulták, és a megszülető jezsuita rend egyik legfontosabb apostoli tevékenysége lett a lelkigyakorlatos munka. A Lelkigyakorlatok a XVI-XVII. századi katolikus megújulás egyik legfontosabb motorja volt, és Ignác könyvecskéje napjainkig tartóan is a keresztény szellemiség egyik legbefolyásosabb műve.

Mi az ignáci Lelkigyakorlatok főbb sajátosságai?

Gyakorlatiasság

Ignác könyve nem hittankönyv, nem találunk benne dogmatikai leckéket, sőt nem is olyan könyv, amelyet regényként lehet olvasni. A Lelkigyakorlatos Könyv gyakorlatok gyűjteménye, praktikus tanácsok szövevénye, melyeket alkalmazva megváltozik az ember élete.

Párbeszédben történik

A Lelkigyakorlatos Könyv azonban mégsem szakácskönyvszerű, amolyan „csináld magad” lelki receptkönyv. Könyvét Ignác nem is a lelkigyakorlatozónak, hanem a lelkigyakorlat kísérőjének írta. A lelkigyakorlatot ugyanis mindig valaki adja – valakinek, azaz mélységesen személyes valóság, amely párbeszédben történik. A lelkigyakorlatozó naponta találkozik a kísérőjével, és megosztja mindazt, ami benne történt az imádságok során. A kísérő ennek alapján tudja javasolni, hogy milyen gyakorlatokat végezzen a következő nap.

Személyes út

Ignác elve volt az is, hogy mindenben a gyakorlatokat végző személy konkrét helyzetéhez kell alkalmazkodni. A kísérőnek az illető képességei, lelki felkészültsége, aktuális helyzete, vágyai szerint kell mérlegelnie, hogy milyen gyakorlatok fognak jobban segíteni. Ignác meggyőződése volt, hogy Isten minden emberhez személyesen szól, mindenkinek egyedi útja, hivatása van, ezért személyes figyelemmel kell fordulni feléje, mindenkinek egyéni megkülönböztetést kell végeznie.

Célja van

Ignác megfogalmazása szerint a gyakorlatok célja az, hogy eltávolítsuk magunkból a rendezetlenségeket, ez után megtaláljuk az isteni akaratot, és életünket e szerint rendezzük. A Lelkigyakorlatok tehát személyes út, amelynek során az ember segítséget kap, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza az istenkapcsolatát (tisztulás útja), és Istennel találkozva felfedezze, miképp is alakíthatja az életét úgy, hogy mind teljesebben Isten szeretetét szolgálja. A lelkigyakorlatok tehát folyamat, melynek során növekszik az ember érzékenysége Isten iránt, és egyre inkább képes lesz megkülönböztetni, hogy mire teremtette, mire is hívja, őt az Isten. A Lelkigyakorlatok azonban nem pusztán belátást adnak arról, hogy mi a nekünk való útirány, hanem erőt is kaphatunk ehhez.

Jézusközpontú

A legteljesebb formájú ignáci lelkigyakorlat négyhetes, melynek legnagyobb része evangéliumi szemlélődésekből áll. A lelkigyakorlatozó folyamatosan Jézus életét állítja a szeme elé a születés titkától kezdve a kereszten át a feltámadás misztériumáig. A lelkigyakorlatozó azért imádkozik, hogy megkapja „az Úr benső ismeretét”, hogy jobban követhesse és szerethesse Őt. Jézus ugyanakkor nem csak követendő példa, hanem Ő a feltámadott Úr, akivel párbeszédben lehet lenni, aki velünk van, aki velünk és értünk dolgozik és együttműködésre hív, hogy az egész világ megismerje az Atya szeretetét. Mondhatjuk, hogy lelkigyakorlatok az élő Jézus Krisztussal való mély, személyes kapcsolatra kíván elvezetni.

Szentháromságos

A Lelkigyakorlatok krisztusközpontúsága ugyanakkor szentháromságos. Azaz Ignác, a keresztény hagyományhoz hűen, a Mennyei Atyához akarja elvezetni a lelkigyakorlatozót Jézus Krisztus személyén keresztül. Mindez pedig csak azért lehetséges mert a harmadik isteni személy, a Szentlélek a szívünkben lakik és részesít bennünket az isteni életben, ami a Szeretet.

Egyházias

A lelkigyakorlat nem csak a személyes lelki út megtalálásának és a személyes istenkapcsolat elmélyítésének az eszköze, hanem mindig a közösséggel is összekapcsol. Ignác célja, hogy a gyakorlatok után a lelkigyakorlatozó a keresztény közösség aktív, felelős tagja legyen. A lelkigyakorlatok igazi gyümölcse nemcsak az egyéni Istenkapcsolat elmélyülése, hanem küldetés az Egyház, különösen a legszegényebbek szolgálatára.

Lelkigyakorlat-fajták

Az ignáci lelkigyakorlatos gondolkodás sajátossága a rugalmasság. A lelkigyakorlatnak alkalmazkodnia kell a gyakorlatot végzők helyzetéhez, képességeihez, lelki útjukon való állomásukhoz. Ebből is fakad, hogy a klasszikus 30 napos ignáci lelkigyakorlat mellett igen sokféle lelkigyakorlat fejlődött ki, például a prédikált, ifjúsági, hivatástisztázó, csendmeditációs lelkigyakorlat.

Ezekről részletesebben itt olvashatunk.

Hol lehet lelkigyakorlatot végezni?

Számos magyar jezsuita ad egyénileg kísért vagy közösségi lelkigyakorlatokat, illetve lelki napokat szerte az országban. De van két jezsuita lelkigyakorlatos ház Magyarországon (Dobogókő és Püspökszentlászló), illetve Erdélyben (Kolozsvár), amelyek széles lelkigyakorlatos kínálattal rendelkeznek.

Rajtuk kívül léteznek más lelkigyakorlatos házak is.

Lelkigyakorlat…? Miért?

  • Szeretnék néhány napra visszavonulni, hogy távolságot vegyek a mindennapok zajától, megszokottságától. Szeretném világosabban látni önmagamat, kapcsolataimat, belső vágyaimat; azt, amire igazán vágyom.
  • Az életem és a hitem két külön világ. Egyre nehezebben viselem ezt a skizofrén állapotot.
  • Döntés előtt állok és szeretnék Istenre figyelve, jól választani! Azt hiszem, segítene, ha valakivel beszélhetnék erről, ha segítséget kaphatnék ebben.
  • Sokszor éreztem már vágyat, hogy imádkozzam, de amikor végre oda jutok, hogy leüljek, elbizonytalanodom: hogyan imádkozzak? Mit mondjak? Mit tegyek? Most már nagyon szeretnék lépni…
  • Elcsendesedni, kiszakadni megszokott hétköznapjaimból, és arra figyelni, amit igazából a legfontosabbnak tartok.
  • Néhány napot olyan emberek között tölteni, akik hozzám hasonlóan keresik Istent, akikkel minden gond nélkül lehet ilyen témákról beszélgetni. Azt hiszem, ez most nagyon segítene engem.
  • Szeretném megtapasztalni Istent az életemben. Törődik-e velem? Tényleg akar mondani nekem valamit? Ha igen, hol és hogyan? Szívesen adnék alkalmat, hogy szóljon hozzám.
  • Érzem, hogy valaminek jönnie kell az életemben, valahol változnia kell valaminek; valaminek rendeződnie kell. Talán ez a pár nap segítene ezzel szembenéznem.
  • Talán azért is maradok magamra az istenkeresésemmel, mert félek, hogy ha beszélnék erről, rám erőltetnének valami olyasmit, amit egy porcikám sem kíván. Szeretnék segítséget kapni, de közben szabad is maradni.
Frissítve: 2018. szeptember 05.