Mi az az imaapostolság?

Miről van szó?

Az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Lassan már 160 éve szolgálja az apostolkodó imádkozást. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért (amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak), kapcsolatban az Eucharisztiával, amely (a II. vatikáni zsinat szerint) „minden evangelizálás formája és megkoronázása”.

Minden megkeresztelt ember meghívást kap arra, hogy korának emberei (férfiak és nők) között dolgozzék Isten Királyságának növekedésén. De hogyan legyen apostol az, aki beteg vagy rokkant, aki fogságban tölti napjait, vagy egész egyszerűen akinek idejét teljesen kisajátítják a munka meg a család gondjai? Amikor nem vagyunk képesek hallgatóság előtt beszélni, amikor nem ismerjük a teológiát, amikor nem merünk belefogni a Biblia olvasásába (jobb lenne, ha mernénk!), akkor talán le kell mondanunk a Királyság hirdetéséről?

Az imaapostolság hivatalos honlapja

Az imaapostolság eredete

Puy-en-Velay városkában (Franciaországban) fiatal jezsuiták, akiket még „fogságban tartottak” a könyveik meg az iskolai óráik, annyira szerették volna misszionáriusként bejárni a világot. Xavéri Szent Ferencnek, a missziók védőszentjének ünnepén, 1844. december 3-án lelki igazgatójuk, Gautrelet atya előadást tartott nekik. Nem kell megvárniuk tanulmányaik befejezését. „Legyetek már most misszionáriusok imátokkal, mindennapi életetek felajánlásával! Imádkozzatok azokért az emberekért, akikkel majd holnap találkoztok! Minden egyes ember: üdvözítő az Üdvözítő Krisztussal együtt.”

Ezek a szavak átalakították e fiatal szerzetesek életét. Buzgóságuk megkétszereződött; mélyen megélték a naponta felmerülő munkáikat, örömeiket, fájdalmaikat. Imáikban mindezt felajánlották azokra a szándékokra, amelyeket felírtak a közösség hirdetőtáblájára. Ott maradtak a tanulmányi házban; imáik hatásáról, gyümölcseiről semmit sem tudtak meg. A misszió, a küldetés volt a fontos; az, hogy naponta felajánlják az Atyának, Krisztus Szívével egyesülve, az ő szeretetét viszonozva, a világ üdvösségéért imáikat, cselekedeteiket, vágyaikat, szenvedéseiket, korlátoltságaikat.

Gautrelet atya hatékony segítségre talált egy fiatal rendtársában, Henri Ramière filozófiaprofesszorban. Ő írta meg később az imaapostolságról szóló alapvető könyvet.

Az imaapostolság négy alapon nyugszik: ima az Egyház (a pápa) nagy szándékaira, napunk felajánlása, Jézus szent Szíve, az Eucharisztia.

Az imaapostolság vázlatos története

Már 1849-ben IX. Pius pápa elismerte az imaapostolságot, búcsúkkal is megajándékozta; később a havi szándékok jóváhagyását is megkezdte.

Magyarországon 1865-től élt az imaapostolság, Jézus Szíve Szövetség néven; lapja a Jézus Szent Szívének Hírnöke volt, majd az 1920-as évektől A Szív.

Amikor 1884-ben Ramière atya meghalt, az imaapostolság mintegy 35 ezer helyi központban volt meg, 13 milliónál több taggal. Lapja sok országban a Jézus Szíve Hírnöke címet viselte.

Az 1920-as évek óta az általános szándékkal együtt a pápa missziós szándékot is jóváhagy és ajánl. Pár évtizede e kettős havi szándékok listáját a pápa saját kezű aláírásával teszik közzé.

Korunkban a világ 90-nél több országában működnek az imaapostolság országos és egyházmegyei igazgatóságai. Nehéz, szinte lehetetlen felbecsülni azoknak a számát, akik a pápa havi szándékaira imádkoznak; 40 milliónál többen lehetnek.

Magyarországon 1950-ben hatóságilag megszüntették A Szív hetilapot. Ezzel az imaapostolság központi irányítású működése is megbénult.

Napi felajánlás

A napi felajánlásnak nincs hivatalos egységes szövege. A következő formulát mintának tekinthetjük, és változtatással vagy változtatás nélkül használhatjuk.

Mindenható örök Atya Isten!
Felajánlom Neked áldozatomat,
Krisztus Urunk áldozatával egyesülve,
szent Szívének összes szándékára.
Felajánlom áldozatul
mai napom minden munkáját és imádságát,
minden szenvedését és örömét.
Fogadd el mindezt
a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására
és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük;
vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi Egyházába;
add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok,
amelyeket a Szentatya erre a hónapra különösen ajánlott:
…………………………

Frissítve: 2016. szeptember 23.