Milyen a jó vezető? Miként hozzunk jó döntést? Hogyan tervezzünk apostoli módon? Itt a Szent Ignác-i kisokos!

Alapvető ignáci erőforrások: ez a neve a római jezsuita Kúria által útjára indított, angol, francia, spanyol és olasz nyelvű új weblapnak, ami nemcsak a jezsuiták, hanem az egész Szent Ignác-i család számára tartalmaz segédanyagokat a vezetés – megkülönböztetés – apostoli tervezés témákban.

Vezetés

Ha valaki vezetői szerepet lát el, az adott helyzettől és a személyiségétől függően több megközelítési mód, vezetői stílus lehetséges a számára. A Szent Ignác-i lelkiség is kínál egyfajta eljárásmódot, ennek elmélete és gyakorlata sajátítható el ennek az internetes anyagnak a segítségével. A tanulni vágyó olvasó letöltheti az anyagokat további felhasználásra, de hamarosan elérhető lesz interaktív online kurzus formájában is. A tréning folyamata követi a Szent Ignác-i dinamikát: az olvasó elsősorban saját, már meglévő tapasztalataira reflektál. A vezetői tréning lépései a következők:

 1. Önismeret – saját realitásunkból induljunk ki
 2. A tanuláshoz való viszonyunk
 3. A vezetői munka természete
 4. Vezetői feladatok, szerepek
 5. Vezetési elméletek
 6. A vezetéshez szükséges személyi adottságok
 7. Spirituális vezetés: Szent Ignác mint vezető
 8. Mélyebbre ásni
 9. Az emberi természet megértése
 10. Értékalapú vezetés
 11. Érzelmi intelligencia
 12. Az életerő forrása
Megkülönböztetés

A megkülönböztetés (discernement) talán az egyik legjellemzőbb kulcseleme a Szent Ignác-i lelkiségnek. Manapság viszonylag sokat olvashatunk az ignáci döntéshozásról, annak lépéseiről. Willi Lambert így ír erről igen közérthetően A valóság szeretete című könyvében: „Ha egy kiránduló vagy egy vadász nyomokat lát a földön, két dolog lehet érdekes számára. Először is: miféle nyom ez? Szarvasé, nyúlé vagy vaddisznóé? Másodszor: milyen irányba vezetnek a nyomok? Ezután a nyomolvasó vágya vagy félelme szerint viselkedhet, vagyis követi a nyomokat, vagy az ellenkező irányba indul. Ilyesmi történik az ember szellemi-lelki életében is: egy nap élményei, találkozásai benyomásokat, nyomokat hagynak a lélekben. Ezek megértéséhez, megkülönböztetéséhez két fontos kérdés vezet: Miféle »nyom« ez? Érzek-e félelmet, békét vagy valami mást? Másodszor: érzek-e benne bizonyos dinamikát, irányt, ahová ez a lelki történés vezet? E kérdésfeltevésnél fontos a megkülönböztetés.”

A honlap újdonsága abban áll, hogy az itt leírtak nem az egyéni döntésekhez adnak segítséget, hanem a közösségi megfontolásokhoz. Nem mindig egyszerű olyan döntést hozni egy-egy csoportban vagy közösségben, amit mindenki sajátjának érez, el tud fogadni, s a Szentlélek ihlette. Ennek a „módszertanába” kapunk itt bepillantást.

Az apostoli tervezés

A Szent Ignác-i lelkiség szeret tervezni. A Szentlélek hívásait, indításait megpróbálja folyamatosan követni, s ennek megfelelő szisztematikus apostoli munkákba kezdeni. Nagyon világos és józan elemzéssel dolgozik: hol vagyunk most? Mi a jelen realitásunk? Mit szeretnék elérni? Hogyan érhetjük ezt el?

Az új jezsuita honlap vezetőknek és csoportoknak ad konkrét módszertani segítséget, akik apostoli projektek kitűzésével és megvalósításával szeretnék követni a Szentlélek hívásait.

A weblap elérhető itt: https://www.ignatianresources.org/home

Frissítve: 2019. május 27.