MONTSERRAT-ÉV 2022-2023

Egy Istennek szentelt tanév – mások szolgálatában – közösségben – lelki és apostoli képzéssel –
jezsuita rendházban élve, szerzetesek között – hivatást tisztázva  


Örömmel hirdetjük meg a jelentkezést a jezsuiták Montserrat közösségébe, a 2022/23-es tanévre.

Mire hívunk?

A Montserrat közösségbe olyan 18–30 év közötti katolikus fiatalembereket hívunk, akik

 • meglévő munkájuk vagy tanulmányaik mellett,
 • de akár egy teljes évet egyedül erre a célra szánva

Istennek szentelnek egy tanévet az életükből:

 1. személyes és közösségi imádságban növekedve,
 2. másokat szolgálva önkéntes munkában,
 3. a Sodrás utcai jezsuita közösségben élve.

12 fiatal férfit hívunk erre az évre (mint az apostolok), akiket érint az apostoli életforma az egyházban – például a jezsuita élet vagy egyházmegyés papság –, de még nem jutottak világos döntésre, vagy tanulmányaik miatt várniuk kell a teljes megvalósítással. Olyanokat, akik vállalják, hogy elkötelezik magukat egy teljes tanévre az imádság, mások szolgálata, valamint egy belső lelki és apostoli képzés mellett.

Ha megszólítva érzed magad, a részletekért jelentkezz Nagy Bálint atyánál a e-mail címen.

Miért Montserrat?

Loyolai Szent Ignác életében jelentős változás történt Montserrat hegyén. Nemesi öltözetét az egyszerű zarándokok ruhájára cserélte, és nagy bizalommal nekivágott, hogy felfedezze, mire is hívja őt az Úr.

A Montserrat-év ezért bátor és nagylelkű próbaidő, amikor a kereső személy tesz egy konkrét lépést, hogy a benne rejlő mozdulásokat, vágyakat és hívásokat próbára tegye:

 • növekszem-e az önismeretben, Isten ismeretében, mások szolgálatában és szeretetében?
 • megtalálom-e Isten jelenlétét, és megerősödöm-e a tőle jövő hívásban?
 • vajon tényleg apostoli életformára hív az Úr az egyházban, vagy inkább a családos élet felé vezet az utam?
 • alkalmas vagyok-e a papi, apostoli-szerzetesi életformára? Kívülről, az úton mellettem lévőktől is hasonló megerősítést kapok, mint amit én megélek?
 • helyemen érzem-e magam a jezsuiták között?
 • növekszem-e szabadságban, örömben az év során?

A Montserrat-évre Nagy Bálint jezsuita atya és a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség hív meg. A tér, amit megnyitunk számodra, egy jól felszerelt műhelyhez hasonlítható. Ebben a műhelyben olyan jól bevált, finomra gyakorolt eszközök állnak rendelkezésedre, amelyeket 500 éves jezsuita hagyományunk hordoz.

Ebben a műhelyben nem egyedül vagy, hanem másokkal együtt néhány képzett mesterember is ott tartózkodik, akik értenek a szerszámokhoz, és segítenek azok jó használatában. A házigazda jezsuita közösség vállalja, hogy bemutatja a műhelyben lévő eszközöket, és megtanít az alkalmazásukra. Minden más munkát a műhelyben te végzel azon, amit alapanyagként magaddal hozol.


A ház rendje

Montserrat-év résztvevői, miközben a Xavéri Szent Ferenc jezsuita rendházban laknak, és egy saját regula (házirend) szerinti közösségben élnek, vagy folytatják egyetemi tanulmányaikat, illetve munkahelyükön dolgoznak, vagy egy teljes tanévet az önkéntes szolgálatnak szentelnek.

Az önkéntes szolgálatokat közösen beszéljük meg:

 • aki dolgozik-tanul az év során, az heti 4-5 órát,
 • aki „főállásban” vállal önkéntes évet, az napi 4-5 óra önkéntes munkát vállal.

Azok számára, akik valami okból nem tudnak Budapesten beköltözni a Montserrat-házba (például vidéken élnek vagy dolgoznak), lehetőség van külsősként is csatlakozni a közösség éves programjához. A külsős montserratosok hasonlóképpen egy évre köteleződnek el, hetente a hétfő estéket velünk együtt töltik, valamint havonta egy teljes hétvégén, illetve az éves 8 napos lelkigyakorlaton kapcsolódnak a bentlakók programjához.


Időtartam

2022. szeptember – 2023. június

Feltételek
 • 18–30 év közötti, szabad életállapotú, katolikus férfi,
 • pszichológiai alkalmasság,
 • szabad elhatározás belépni a Montserrat-év programjába.
Anyagiak

Arányos hozzájárulás a közös költségekhez: a résztvevő lehetőségeihez mérten anyagiakkal és/vagy fizikai munkával.


A jelentkezés folyamata
 • Áprilisjúnius folyamán kapcsolatfelvétel és egy találkozás Nagy Bálint jezsuitával. (Bálint atya átküldi a Montserrat-ház reguláját, a jelentkezési lapot és a nyári felvételi hétvégéről szóló részletes tájékoztatót.) Elérhetőségek:
  • Facebook: balint.nagysj
  • E-mail: 
 • A jelentkezési lap beküldésének határideje: 2022. július 18., hétfő
 • Részvétel a felvételi és ismerkedési hétvégén: 2022. július 21–24. (csütörtök este – vasárnap reggel) között a Montserrat-házban, Budapesten.
 • A nyár folyamán: részvétel egy alapvető pszichológiai alkalmassági vizsgálaton
 • A felvétel elbírálása és a visszajelzés határideje: augusztus közepén, a felvételi és az alkalmassági vizsgálat után.

 

Szeretettel a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség nevében: