MONTSERRAT-ÉV 2023-2024

Egy Istennek szentelt tanév – mások szolgálatában – közösségben – lelki és apostoli képzéssel –
jezsuita rendházban élve, szerzetesek között – hivatást tisztázva  


Örömmel hirdetjük meg a jelentkezést a jezsuiták Montserrat közösségébe, a 2023/24-es tanévre.

Mire hívunk?

A Montserrat közösségbe olyan 18-30 év közötti katolikus fiatalembereket hívunk, akik munkájuk vagy tanulmányaik mellett Istennek szentelnek egy tanévet az életükből: személyes és közösségi imádságban növekedve, másokat szolgálva önkéntes munkában, a Sodrás utcai jezsuita közösségben élve.

Mindazokat a fiatalemberek hívjuk, akiket érint az apostoli életforma az egyházban – például a jezsuita élet vagy egyházmegyés papság –, de még nem jutottak világos döntésre, vagy tanulmányaik miatt várniuk kell a teljes megvalósítással.

Ha megszólítva érzed magad, a részletekért jelentkezz Nagy Bálint atyánál a e-mail címen.

Miért Montserrat?

Loyolai Szent Ignác életében jelentős változás történt Montserrat hegyén. Nemesi öltözetét az egyszerű zarándokok ruhájára cserélte, és nagy bizalommal nekivágott, hogy felfedezze, mire is hívja őt az Úr.

A Montserrat-év ezért bátor és nagylelkű próbaidő, amikor a kereső személy tesz egy konkrét lépést, hogy a benne rejlő mozdulásokat, vágyakat és hívásokat próbára tegye.

 • Növekszem-e az önismeretben, istenismeretben, mások szolgálatában és szeretetében?
 • Megtalálom-e Isten jelenlétét, és megerősödöm-e a tőle jövő hívásban?
 • Vajon tényleg apostoli életformára hív az Úr az Egyházban, vagy inkább a családos élet felé vezet az utam?
 • Alkalmasnak vagyok-e a papi, apostoli-szerzetesi életformára? Kívülről, az úton mellettem lévőktől is hasonló megerősítést kapok, mint amit én megélek?
 • Helyemen érzem-e magam a jezsuiták között?
 • Növekszem-e szabadságban, örömben az év során?

A Montserrat-évre Nagy Bálint jezsuita atya és a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség hív. A tér, amit megnyitunk számodra, olyasmihez hasonlítható, mint egy jól felszerelt műhely. Ebben a műhelyben olyan jól bevált eszközök állnak rendelkezésedre, amelyeket 500 éves jezsuita hagyományunk hordoz, és a hosszú évszázadok alatt finomra csiszolt. Ebben a műhelyben nem egyedül vagy, hanem másokkal együtt néhány képzett mesterember is ott tartózkodik, akik értenek a szerszámokhoz, és segítenek az eszközök jó használatában. A házigazda jezsuita közösség vállalja, hogy bemutatja a műhelyben lévő eszközöket, és megtanít az alkalmazásukra. Minden más munkát a műhelyben te végzel azon, amit alapanyagként magaddal hozol.

A ház rendje

Montserrat-évben résztvevők a Xavéri Szent Ferenc jezsuita rendház közösségével laknak, és saját regula (házirend) szerinti élnek. Ebben az évben folytatják egyetemi tanulmányaikat, illetve munkahelyükön dolgoznak, vagy egy teljes tanévet az önkéntes szolgálatnak szentelnek. Az önkéntes szolgálatokat közösen beszéljük meg: aki dolgozik-tanul az év során, heti 4-5 órát, aki pedig „főállásban” vállal önkéntes évet, napi 4-5 óra önkéntes munkát végez.

Azok számára, akik nem tudnak beköltözni a Montserrat-házba (például mert vidéken élnek vagy dolgoznak), lehetőség van külsősként is csatlakozni a közösség éves programjához. A külsős montserratosok hasonlóképpen egy évre köteleződnek el, a hétfő estéket velünk együtt töltik, valamint havonta egy teljes hétvégén, illetve az éves nyolcnapos lelkigyakorlaton kapcsolódnak a bentlakók programjához.

Időtartam

2023. szeptember – 2024. június

Feltételek
 • 18-30 év közötti, szabad életállapotú, katolikus férfi (már bérmálkozott)
 • Pszichológiai alkalmasság
 • Szabad elhatározás belépni a Montserrat-év programjába
Anyagiak

Arányos hozzájárulás a közös költségekhez: a résztvevő lehetőségeihez mérten anyagiakkal és/vagy fizikai munkával.

A jelentkezés folyamata
 • április-június folyamán kapcsolatfelvétel és beszélgetésNagy Bálint jezsuitával. (Bálint atya átküldi a Montserrat-ház reguláját, a jelentkezési lapot és a nyári felvételi hétvégéről szóló részletes tájékoztatót.) Elérhetőségek:
 • A jelentkezési lap beküldésének határideje: 2023. június 25., vasárnap éjfél
 • Részvétel a felvételi és ismerkedési hétvégén: 2023.június 29. és július 2. (csütörtök este – vasárnap reggel) között a Montserrat-házban, Budapesten
 • A nyár folyamán:részvétel egy alapvető pszichológiai alkalmassági vizsgálaton
 • A felvétel elbírálása és a visszajelzés határideje: augusztus eleje

Szeretettel a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség nevében: