Szerzetesség vagy család? Segítünk dönteni!

Szabad életállapotú fiatal katolikus férfi vagy? Érdekel a jezsuita élet? Komolyan foglalkoztat a papi vagy a szerzetesi hivatás, de még nem jutottál világos döntésre? Tedd próbára magad, és kövesd velünk az Urat! Jelentkezésedet Nagy Bálint SJ várja.

Nagy Bálint SJ a 2018-19-es évfolyam tagjaival. (Ketten azóta felvételüket kérték a Jézus Társaságába.)

Miért Montserrat? A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác életének jelentős fordulópontja kötődik Montserrat hegyéhez: itt cserélte nemesi öltözetét az egyszerű zarándokok ruhájára, és innen vágott neki, hogy felfedezze, mire is hívja őt az Úr. Erre a tapasztalásra utal a pasaréti Sodrás utcában működő Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség által meghirdetett Montserrat hivatástisztázó és jelöltév. Az esztendő bátor és nagylelkű próbaidő, amikor a kereső személy tesz egy konkrét lépést, hogy a bensőjében tapasztalt megmozdulásokat, vágyakat és hívásokat próbára tegye.

„Vajon tényleg a szerzetesi, papi életformára hív az Úr, vagy inkább a családos élet felé vezet az utam? Megtalálom-e Isten jelenlétét, és megerősödöm-e a tőle jövő hívásban? Alkalmasnak élem-e meg magam a papi, szerzetesi életformára? Helyemen érzem-e magam a jezsuiták között? Kívülről, az úton mellettem lévők felől is hasonló megerősítést kapok, mint amit én megélek? Növekszem-e szabadságban, örömben az év során? Megélem-e a szabadságot, örömet ebben a keresett életformában?”

A pasaréti Montserrat-házba egy tanévre, szeptembertől a következpő esztendő júniusáig beköltözők folytatják egyetemi tanulmányaikat, illetve munkahelyükön dolgoznak, emellett részt vesznek a közösség életében, és hozzájárulnak a közös költségekhez. A házigazdák mindehhez rendelkezésedre bocsátják az ötszáz éves jezsuita hagyomány lelki eszközeit, és megtanítják helyes használatukat.

A tér, amit a jezsuita közösség megnyit a jelöltek számára, olyasmihez hasonlítható, mint egy jól felszerelt műhely. Az anyagot a jelöltek hozzák, és ők is dolgoznak rajta, de nem egészen egyedül, hiszen pár képzett mesterember is ott tartózkodik, akik értenek az szerszámokhoz, és segítenek az eszközök jó használatában.

Tedd próbára magad, és tégy egy lépést az Úr felé!

Jelentkezési feltételek:

  • 18-35 év közötti, szabad életállapotú, katolikus férfi
  • pszichológiai alkalmasság
  • szabad elhatározás belépni a Montserrat-év programjába

A jelentkezés folyamata:

  • Kapcsolatfelvétel Nagy Bálint jezsuitával. (Bálint atya ekkor e-mailben átküldi a Montserrat-ház „reguláját”, a jelentkezési lapot, és az ismerkedési hétvégéről szóló részletes tájékoztatót. Elérhetőségek:
    • Facebook: Balint Nagy SJ
    • Email: 
  • Részvétel a hivatástisztázó és ismerkedési hétvégén a Montserrat-házban, Budapesten
  • Alapvető pszichológiai alkalmassági vizsgálaton való részvétel augusztusban

A 2018/19-ES MONTSERRAT-ÉV RÉSZTVEVŐINEK VALLOMÁSAI

Tímár Dániel

„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá.” (Mk 3,13)

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik meghallják a Jézustól jövő hívást: gyere és légy a közelemben. Az érdekes az, hogy ebből a találkozásból, jelenlétből hogyan folytatódik tovább a történet, mi születik belőle.

A tanítványok történetét ismerjük. „Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.” (Mk 3,14-15)

Számomra izgalmas és szép, ahogy saját történetem folyamatosan bontakozott ki az év folyamán. Felemelő tapasztalat volt, amikor átélhettem, hogy Jézus cselekszik az életemben, nekem csak hagynom kell. Ezért ha címet kellene adnom ennek az évnek, akkor az a gondviselő nagylelkűség lenne. Hálás vagyok, hogy olyan tér, lelki eszközök és közösség vett körül, amely segített, hogy Montserrat hegyén, Jézus jelenlétében, teljes szabadságban válhasson világossá egy irány, hogy mire hív az Úr, milyen életállapotban hirdessem az örömhírét.

Ha te is érzel hasonló hívást, és mersz nagylelkű lenni az Úrral, akkor gyere és vágj bele ebbe az évbe!

Török Gellért

Nagy ajándék volt a Montserrat-év. Lelkesedéssel vágtam bele, szerettem volna teret adni annak, hogy a hivatásommal foglalkozzam, amire aztán nagyszerű lehetőségek adódtak. Már a hely sokat segített, a kápolna, a misék, számos imádságos ember közelsége. A „műhely szerszámai”: a lelkivezetés, a beszélgetések, a jezsuita lelkiség kincsei, olvasmányok, imaalkalmak, gyakorlatok. A közös szolgálatok, élmények, az „együtt” öröme.

Nagy ajándék volt a Montserrat ötfős közössége is, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akik most épp hasonló kérésekre rezonálnak, akiknél sok a hasonló belső mozgás, akik értenek. Még akkor is, ha amúgy nagyon különbözőek vagyunk. Abban a döntésben, hogy jelentkezem a Jézus Társaságába, mindez ténylegesen segítség volt – persze sok más is szerepet játszott benne.

Ha valaki úgy érzi, szívesen belevágna, szívből tudom biztatni: gyere, indulj el! Kicsit labirintus lesz, nem tudni előre, mi van a közepén, egy-két kanyar elég sötét, és hát a célhoz sem mindig akkor leszel a legközelebb, amikor azt hiszed, de hogy kincset találsz a végén, abban nyugodtan bízhatsz.

Zichy Ferenc

Nehéz szavakba foglalni, milyen nagy lehetőség részt venni egy ilyen programban annak, aki a hivatását keresi. A jelentkezéskor megismertettek bennünket a rendház regulájával, amely egy jól felszerelt műhelyhez hasonlítja a jezsuita közösséget, ahol a mesteremberek évszázados tapasztalatot hordozva segítenek minket a megfelelő eszközök használatában. A Montserrat-évben résztvevők valóban ilyen térbe kerülnek, és rengeteg segítséget kapnak. A hivatáskeresés folyamatának különböző szintjeiből érkeztünk, és különböző szintjei szerint fogunk elválni, az viszont biztos, hogy ez az év nem maradt eredmény nélkül. Számomra az egyik legfontosabb tapasztalat az Istennel való kapcsolatom formálódása az imádságon keresztül. A másik értékes tapasztalat a Jézus Társaságának megismerése. Nagy hála van bennem azért a sok szolgálatért és örömért, amit tőlük kaptunk.

Hasap Ferenc

Elsődleges célom az volt, hogy az év során közelebb kerüljek Istenhez, elmélyítsem az imaéletemet, mert így tisztábban meghallhatom, merre is hív az Úr. Visszatekintve elég kalandos volt az út, de sikerült egyenesbe jutnom.

Ebben nagy segítséget jelentett, hogy rendszeresen részt vehettem szentmisén, de sokat köszönhetek a csendes lelkigyakorlatunknak is, a lelkivezetővel, társakkal történő beszélgetéseknek, a rendszeres imaalkalmaknak, illetve az Iránytű hivatástisztázó műhelynek.

Ha gondolkozol azon, hogy belevágj-e a Montserrat-évbe, bátran ajánlom, szerintem sokat jelent, hogy hasonló cipőben járó társakkal együtt keresheted az utad. Hajrá!

Horváth Tamás

Amikor elkezdtem a Montserrat-évet, nem volt bennem elvárás, hogy a végén valamilyen döntést kell hoznom. Ehelyett felajánlottam, hogy ezt az időt az Úrral töltöm. Közben rájöttem, a döntés nagyon is fontos, mert úgy gondolom, hogy felszabadító ereje van. Nagy vívódás volt bennem, de úgy érzem, egyértelmű választ kaptam.

Kaszap István után szabadon elmondhatom: van célom! Mi ez? Kérdezz meg egy év múlva, és elmondom!

Jó volt megélni, hogy egymásnak is tudtunk segíteni. Egyikünk elkezdett beszélni arról, hogy mi van benne, és ez, legalábbis bennem, elindított egy döntéshozatali utat. Ebben a folyamatban különösen erősnek éreztem Bálint atya előadását a döntésről. Merő véletlenségből háromszor is hallottam…

És hogy mit üzennék potenciális utódainknak? Azt, hogy én szeretek elindulni Istennel egy közös kalandra, és ha szabadnak érzed magad, hogy elindulj, akkor lépj! De ha nem érzed szabadnak magad, akkor is!

Alább egy videó a 2018/19-es Montserrat-év felhívásával:

 

 

Frissítve: 2021. február 04.