Szerzetesség vagy család? Segítünk dönteni!

Nagy örömmel hirdetjük meg a jelentkezést a jezsuiták Montserrat hivatástisztázó közösségébe, a 2021/22-es tanévre.

Mire hívunk?

A Montserrat-ház olyan katolikus fiatalemberek számára jött létre, akiket érdekel a jezsuita élet, illetve komolyan fontolgatják a papi vagy szerzetesi hivatást, de még nem jutottak világos döntésre, vagy már döntöttek, ám tanulmányaik miatt várniuk kell a teljes megvalósítással.


Miért Montserrat?

Loyolai Szent Ignác életében jelentős változás történt Montserrat hegyén. Nemesi öltözetét az egyszerű zarándokok ruhájára cserélte, és nagy bizalommal nekivágott, hogy felfedezze, mire is hívja őt az Úr.

A Montserrat-év ezért bátor és nagylelkű próbaidő, amikor a kereső személy tesz egy konkrét lépést, hogy a benne rejlő mozdulásokat, vágyakat és hívásokat próbára tegye.

  • Vajon tényleg a szerzetesi, papi életformára hív az Úr, vagy inkább a családos élet felé vezet az utam?
  • Megtalálom-e Isten jelenlétét, és megerősödöm-e a tőle jövő hívásban?
  • Alkalmasnak élem-e meg magam a papi, szerzetesi életformára?
  • Helyemen érzem-e magam a jezsuiták között?
  • Kívülről, az úton mellettem lévőktől is hasonló megerősítést kapok, mint amit én megélek?
  • Növekszem-e szabadságban, örömben az év során?
  • Megélem-e a szabadságot, örömet ebben a vágyott életformában?

A Montserrat-évre Nagy Bálint jezsuita atya és a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség hív meg. A tér, amit megnyitunk számodra, olyasmihez hasonlítható, mint egy jól felszerelt műhely. Ebben a műhelyben olyan jól bevált eszközök állnak rendelkezésedre, amelyeket közel 500 éves jezsuita hagyományunk hordoz, és a hosszú évszázadok alatt finomra gyakorolt. Ebben a műhelyben nem egyedül vagy, hanem másokkal együtt néhány képzett mesterember is ott tartózkodik, akik értenek a szerszámokhoz, és segítenek az eszközök jó használatában. A házigazda jezsuita közösség vállalja, hogy bemutatja a műhelyben lévő eszközöket, és megtanít az alkalmazásukra. Minden más munkát a műhelyben te végzel azon, amit alapanyagként magaddal hozol.


A ház rendje

Az év során a résztvevők, miközben a Montserrat-házban laknak, folytatják egyetemi tanulmányaikat, illetve munkahelyükön dolgoznak, és a Xavéri Szent Ferenc rendház mellett egy saját regula (házirend) szerinti közösségben élnek.

Azok számára, akik valami okból nem tudnak Budapesten beköltözni a Montserrat-házba (például vidéken élnek vagy dolgoznak), lehetőség van a külsősként is csatlakozni a közösség éves programjához. A külsős montserratosok hasonlóképpen egy évre köteleződnek el, és nagyjából havonta kapcsolódnak a bentlakók programjához, valamint részt vesznek az imadélutánokon és a közös lelkigyakorlatokon.


Bemutatóvideó


Időtartam

2021. szeptember – 2022. június.


Feltételek

  • 18-35 év közötti, szabad életállapotú, katolikus férfi
  • Pszichológiai alkalmasság
  • Szabad elhatározás belépni a Montserrat-év programjába

Anyagiak

Arányos hozzájárulás a közös költségekhez


A jelentkezés folyamata

Szeretettel a Xavéri Szent Ferenc jezsuita közösség nevében:


A 2018/19-ES MONTSERRAT-ÉV RÉSZTVEVŐINEK VALLOMÁSAI

Tímár Dániel

„Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá.” (Mk 3,13)

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik meghallják a Jézustól jövő hívást: gyere és légy a közelemben. Az érdekes az, hogy ebből a találkozásból, jelenlétből hogyan folytatódik tovább a történet, mi születik belőle.

A tanítványok történetét ismerjük. „Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.” (Mk 3,14-15)

Számomra izgalmas és szép, ahogy saját történetem folyamatosan bontakozott ki az év folyamán. Felemelő tapasztalat volt, amikor átélhettem, hogy Jézus cselekszik az életemben, nekem csak hagynom kell. Ezért ha címet kellene adnom ennek az évnek, akkor az a gondviselő nagylelkűség lenne. Hálás vagyok, hogy olyan tér, lelki eszközök és közösség vett körül, amely segített, hogy Montserrat hegyén, Jézus jelenlétében, teljes szabadságban válhasson világossá egy irány, hogy mire hív az Úr, milyen életállapotban hirdessem az örömhírét.

Ha te is érzel hasonló hívást, és mersz nagylelkű lenni az Úrral, akkor gyere és vágj bele ebbe az évbe!

Török Gellért

Nagy ajándék volt a Montserrat-év. Lelkesedéssel vágtam bele, szerettem volna teret adni annak, hogy a hivatásommal foglalkozzam, amire aztán nagyszerű lehetőségek adódtak. Már a hely sokat segített, a kápolna, a misék, számos imádságos ember közelsége. A „műhely szerszámai”: a lelkivezetés, a beszélgetések, a jezsuita lelkiség kincsei, olvasmányok, imaalkalmak, gyakorlatok. A közös szolgálatok, élmények, az „együtt” öröme.

Nagy ajándék volt a Montserrat ötfős közössége is, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akik most épp hasonló kérésekre rezonálnak, akiknél sok a hasonló belső mozgás, akik értenek. Még akkor is, ha amúgy nagyon különbözőek vagyunk. Abban a döntésben, hogy jelentkezem a Jézus Társaságába, mindez ténylegesen segítség volt – persze sok más is szerepet játszott benne.

Ha valaki úgy érzi, szívesen belevágna, szívből tudom biztatni: gyere, indulj el! Kicsit labirintus lesz, nem tudni előre, mi van a közepén, egy-két kanyar elég sötét, és hát a célhoz sem mindig akkor leszel a legközelebb, amikor azt hiszed, de hogy kincset találsz a végén, abban nyugodtan bízhatsz.

Zichy Ferenc

Nehéz szavakba foglalni, milyen nagy lehetőség részt venni egy ilyen programban annak, aki a hivatását keresi. A jelentkezéskor megismertettek bennünket a rendház regulájával, amely egy jól felszerelt műhelyhez hasonlítja a jezsuita közösséget, ahol a mesteremberek évszázados tapasztalatot hordozva segítenek minket a megfelelő eszközök használatában. A Montserrat-évben résztvevők valóban ilyen térbe kerülnek, és rengeteg segítséget kapnak. A hivatáskeresés folyamatának különböző szintjeiből érkeztünk, és különböző szintjei szerint fogunk elválni, az viszont biztos, hogy ez az év nem maradt eredmény nélkül. Számomra az egyik legfontosabb tapasztalat az Istennel való kapcsolatom formálódása az imádságon keresztül. A másik értékes tapasztalat a Jézus Társaságának megismerése. Nagy hála van bennem azért a sok szolgálatért és örömért, amit tőlük kaptunk.

Hasap Ferenc

Elsődleges célom az volt, hogy az év során közelebb kerüljek Istenhez, elmélyítsem az imaéletemet, mert így tisztábban meghallhatom, merre is hív az Úr. Visszatekintve elég kalandos volt az út, de sikerült egyenesbe jutnom.

Ebben nagy segítséget jelentett, hogy rendszeresen részt vehettem szentmisén, de sokat köszönhetek a csendes lelkigyakorlatunknak is, a lelkivezetővel, társakkal történő beszélgetéseknek, a rendszeres imaalkalmaknak, illetve az Iránytű hivatástisztázó műhelynek.

Ha gondolkozol azon, hogy belevágj-e a Montserrat-évbe, bátran ajánlom, szerintem sokat jelent, hogy hasonló cipőben járó társakkal együtt keresheted az utad. Hajrá!

Horváth Tamás

Amikor elkezdtem a Montserrat-évet, nem volt bennem elvárás, hogy a végén valamilyen döntést kell hoznom. Ehelyett felajánlottam, hogy ezt az időt az Úrral töltöm. Közben rájöttem, a döntés nagyon is fontos, mert úgy gondolom, hogy felszabadító ereje van. Nagy vívódás volt bennem, de úgy érzem, egyértelmű választ kaptam.

Kaszap István után szabadon elmondhatom: van célom! Mi ez? Kérdezz meg egy év múlva, és elmondom!

Jó volt megélni, hogy egymásnak is tudtunk segíteni. Egyikünk elkezdett beszélni arról, hogy mi van benne, és ez, legalábbis bennem, elindított egy döntéshozatali utat. Ebben a folyamatban különösen erősnek éreztem Bálint atya előadását a döntésről. Merő véletlenségből háromszor is hallottam…

És hogy mit üzennék potenciális utódainknak? Azt, hogy én szeretek elindulni Istennel egy közös kalandra, és ha szabadnak érzed magad, hogy elindulj, akkor lépj! De ha nem érzed szabadnak magad, akkor is!

 

Frissítve: 2021. június 07.