Nagyheti szertartásrend (Budapest)

Budapest, Jézus Szíve Jezsuita Templom

 • Kedden 19-21 óráig „Kedd esti beszélgetések” lesz Hofher József atyával.
 • A szent három nap szertartásrendje:
  Reggel nincs szentmise. Szentgyónásra várjuk a testvéreket 7-9-ig.
  Nagycsütörtökön este 18 órakor kezdődik a szentmise az eucharisztia alapításának emlékére. A mise után virrasztást tartunk az Oltáriszentség előtt 19.30-21 óráig.
  Nagypénteken  fél 3-kor  keresztutat járunk, utána tartjuk a nagypénteki szertartást Jézus szenvedés-történetével és a kereszt előtti hódolattal. Este 7-ig lehet a szentsírt látogatni.
  Nagyszombaton reggel 7-től délután 16.00 óráig lehet a szentsírt látogatni. A templomot 20.00 órakor nyitjuk ki újból. A húsvéti vigília szentmise 21.00 órakor kezdődik fényünneppel, majd igeliturgia után a katekumenek megkeresztelésére kerül sor. A szentmisét követően ételszentelést tarunk, majd egy szerény agapéra várjuk a testvéreket az altemplomba.
 • Húsvét vasárnap a délelőtti miséken lesz ételszentelés.

Nagyhéten és az ünnep utáni héten a gyerekhittanok elmaradnak!

 

 

Frissítve: 2017. április 11.