„Nagyobbra születtem, az örök égi javakért élek”

Kerek négyszázötven évvel ezelőtt halt meg Kosztka Szent Szaniszló. A mindössze 18 évesen Rómában elhunyt jezsuita novícius emlékezetét Ferenc pápa különösen a fiatalok figyelmébe ajánlotta az évfordulón írott levelében.

Amint arról a Vatican News beszámolt, a Szentatya augusztus 15-én kelt írását Piotr Libera lengyel püspökhöz, Płock főpásztorához címezte, hiszen a szent szülővárosa, Rostkowo ad helyet a jubileumi év központi szertartásainak. Ferenc pápa levelében mindenekelőtt a fiatalokhoz fordul, akiknek Szent Szaniszló a védőszentje. Felidézi Szent II. János Pál szavait, amelyeket a római Quirinale dombon lévő Szent András-templomban mondott 1988. november 13-án, leróva tiszteletét a szent ereklyéi előtt: „Rövid életútját, amely a mazowszei (mazóviai) Rostkowóban kezdődött és Bécsen át Rómáig jutott el, egy nagy mezei futáshoz lehet hasonlítani minden keresztény életcélja, az életszentség felé.” A Szentatya arra bátorítja a lengyel fiatalokat, hogy mindennapi életük minden útján emlékezzenek rá: ők is képesek erre a „futásra”. Őket is Krisztus szeretete serkenti, és kegyelme erősíti meg. A fiatalok legyenek bátrak! A világnak szüksége van lelki szabadságukra, a jövőbe vetett bizalmukra, az igazság, a jó és a szépség iránti szomjúságukra. Szent Szaniszló azt tanítja, hogy ez a szabadság nem egyfajta vaktában futás, hanem képesség a végcél felismerésére és arra, hogy életükben magatartásukkal a legjobb utakat kövessék.

Feszty Masa festményén a bécsi Kimbecker család házában, a betegágyon fekvő Kosztka Szent Szaniszlót látjuk, amikor a Szent Szűz és az isteni kisded meglátogatja. A kép érdekessége, hogy a szoba díszítései számos jezsuita jellegű kegytárgyat ábrázolnak, köztük a szemközti falon függő, Feszty Masa által festett Úti Boldogasszony festmény.

 

„Szent Szaniszló azt tanítja, hogy keressétek mindig mindenekelőtt a Jézussal való barátságot; olvassátok szavát és elmélkedjetek róla, fogadjátok be irgalmas és nagy hatású jelenlétét az Eucharisztiában, hogy ellenálljatok a világi gondolkodásmód befolyásainak. Szent Szaniszló azt tanítja nektek, hogy ne féljetek a kockázatoktól és az álmoktól a valódi boldogságról, hiszen ezek forrása és biztosítéka Jézus Krisztus. Jézus a kockázatok Ura, a »mindig tovább« Ura. Kezetekkel akarja folytatni a mai világ építését”

– idéz a levélben a pápa két évvel ezelőtt, 2016. július 30-án Krakkóban, az ifjúsági világtalálkozó imavirrasztásán mondott beszédéből. „Támogasson titeket a mennyekből Szent Szaniszló és buzdítson jelmondata: »Ad maiora natus sum« (Nagyobbra születtem)” – kívánja végül a Szentatya a lengyel ifjúságnak, de szavait bizonnyal vonatkoztathatja magára minden magyar fiatal is.

Kosztka Szent Szaniszló lengyel nemesi családból származott. Dicsőséges volt a család története, mindig töretlenül hűségesek maradtak a katolikus hithez. Igaz, a lengyel főnemes Kostkák hűségesek voltak ősi hitükhöz, és Szaniszló keresztapja az oltárlépcsőre tette le a vízből és Szentlélekből újjászületett kisdedet, mégsem gondolta volna akkor még senki, hogy a lépcsőről, oltárra viszi majd Szaniszlót a Lélek. A szent életrajzának folytatása ide kattintva olvasható el.

Mint emlékezhetünk, a 2018-ban kettős jubileumot ünnepelnek a jezsuiták, hiszen az idei évre esett a másik fiatalon elhunyt jezsuita skolasztikus, Gonzága Szent Alajos születésének 450. évfordulója. Arturo Sosa SJ általános rendfőnök korábban a jezsuita.hu-n is idézett programadó beszédében úgy fogalmazott: “Mindkét fiatal jezsuita az Isten iránti meglepő nyitottságra adtak példát, amely koruk kultúrájával szembeszálló választásokra vezette őket. Mindketten úgy érezték, hogy önmagukat teljesen Istennek kell szentelniük, egyértelműen az Úrral azonosultak, eltökélten és lelkesen követték hivatásukat, legyőzve számos nehéz akadályt, mely gátolni látszott belépésüket a Jézus Társaságába.”

Frissítve: 2018. augusztus 17.