Napelemek a Párbeszéd Háza tetején

“A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Párbeszéd Háza épületének fejlesztése megújuló energiaforrást hasznosító hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítésével”

KMOP-3.3.3-13-2-2013-0004

A projekt kiemelt célja a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Párbeszéd Háza épületének fejlesztése. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi ellátás megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Párbeszéd Háza épületének fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrást hasznosító hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítésével.

Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épület energetikai tényezői javulnak, a villamos energia igény 33 240 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 31,07 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 1 460 878,56,- Ft

2013. november hónap 27. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

– Hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítése

2014. február hónap 20. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 85 % támogatási intenzitás mellett, 27 624 405 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2014. március hónap 31. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. november hónap 19. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2014. december hónap 17. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (Hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Párbeszéd Háza épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

1085 Budapest, Horánszky u. 18-22. hrsz.: 36638

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 27 624 405 Ft

weboldal: http://www.jezsuita.hu

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45.

A projekt időszak: 2014.03.31 – 2014.12.17.

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.

1_0

2_0

3_0

4_0  6_0

7_0

JTMR PH_jav

Frissítve: 2016. július 27.