Nemzeti Tehetség Program

Hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása című pályázatára 15.537.000 forint támogatást a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya a Nemzeti Tehetség Program pályázat keretein belül. A pályázati megvalósulás időszaka: 2022. július 1. és 2023. június 30. 

A pályázati program lényege, hogy a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományához kapcsolódó fiatalok és fiatal felnőttek számára kíván a program lehetőséget nyújtani egyrészt továbbképzések formájában, mentálhigiénés támogatással, hogy szakmai kompetenciájuk és hivatásukban szükséges megfelelő attitűdjük fejlődjön. Programjaink másrészt kiváló lehetőséget biztosítanak közösségük formálására és annak megerősítésére.

Célunk, hogy a programjainkon keresztüli lehetőségekkel ösztönözzük a fiatalokat a példaértékű társadalmi felelősségvállalásra, tehetségek gondozására, hosszú távú és aktív közösségépítésre.

A pályázatban vállalt programok:

“Ignác, hova sietsz?” Jezsuita vetélkedő mely egy 3-fordulós vetélkedő-sorozat Kárpát-medencei fiatalok számára. A csapatok motiválásában hatalmas szerepe lesz az iskolai csapatok felkészítését vállaló pedagógusoknak. A feladatok elsősorban nem a lexikai tudás mérését célozzák meg, sokkal inkább kreativitást, együttműködést és támogatói attitűdöt kíván a versenyzőktől. A tagoknak problémamegoldásokban, helyzetgyakorlatokban, alkotói folyamatokban kell helytállniuk. Az 1.forduló online formában valósul meg, mely a fiatalok bevonását segíti, és nagy hangsúlyt fektet az együttműködési készség és az információkeresési kompetenciák erősítésére. Az elődöntő és a döntő már személyes részvétellel zajlik, mely a szóbeli kommunikációra épít.

A fiatal pedagógusok konferenciája plenáris előadásokra épít, melyre olyan szakembereket kérünk fel, akik kiemelten a fiatal felnőttek mentorálásával, egyéni és interperszonális szintű fejlesztésével foglalkoznak. Az előadásokat követően kis létszámú műhelyfoglalkozások keretében folytatjuk a közös tanulási folyamatot, ahol lehetőség nyílik az interakcióra, és a különböző reflexiós folyamatok személyes kísérésére. A konferencián résztvevők számára hosszú távon platformokat biztosítunk a további együttműködésre, tapasztalatcserére. 

Az IPM által tartott Pedagógus Párbeszéd Műhelyek (személyes) és a Maradj kapcsolatban (online) felületünk által biztosítjuk a szakemberek nyomon követését, és az egymás közötti kapcsolatok fenntartását. Műhelymunkáinkat kiscsoportos formában szervezzük, ez a forma teszi lehetővé azt a bizalmi légkört és személyközpontú tréninget. A coaching elveit alkalmazzuk, így a személyes kísérésünk során a pedagógust saját belső erőforrásaira támaszkodva segítjük céljai átgondolásában és a megújulásban. A reflexiós folyamatok által lehetőség nyílik mély önismeretre, az egyéni és csoportos fejlődésre. Alapvető szándékunk, hogy a lelkiségre, a szakmai felkészültségre és a kooperációra koncentrálva a képzésünkben résztvevő tanár asszertív, kiegyensúlyozott, hitében elkötelezett és komoly szakmai tudással rendelkező pedagógussá váljon, ill. szeretnénk az egyéni kísérésre is lehetőséget biztosítani. Akkreditált képzéseink és műhelyeink online kollaborációs terek kialakításával is kivitelezhetők.

A Management by Jesus programon belül egy egynapos szimpózium, melynek fő témái a különböző életciklusok. Így szó lesz majd a vállalati életciklusok és azok hatásairól (vezetői, gazdasági, stb.), vezetői attitűdökről, növekedési életciklusok elemzésről. A meghívott előadók között szerepel több, nagy múltra visszatekintő cég vezetője, a témában hazailag és nemzetközileg is elismert szakember. A konferenciára több mint 50 magyar kis- és középvállalkozó mellett olyan egyetemi tanulmányaikat folytató fiatalokat, fiatal felnőtteket is várunk, akik nyitottak a vezetésre, érdeklődnek a téma iránt, figyelemmel kísérik a gazdaságot meghatározó trendeket. A rendezvény teljes lebonyolításába is bevonjuk a fiatalokat, mind szervezési, mind az előadókhoz kapcsolódva „opponensi” (előadások végén véleményformálás, a hallgatóság előtti kérdések feltétele) feladatok ellátásába. Ezzel elősegítjük, hogy fiataljaink értékes tapasztalatokra tehessenek szert.

Vezetői készségek fejlesztésére két és fél napos tréningeket szervezünk, a pályázat időtartama alatt kétszer. A tréningek alkalmával fiataloknak lehetőséget adunk arra, hogy vezetői készségeiket (csapatmenedzsment, időmenedzsment, konfliktuskezelés, stb.) megismerjék, fejlesszék és elmélyítsék, szimulációkon vegyenek részt, miközben megtanulják a hatékony együttműködés formáit. A több napos tréning célja gyakorlati tudás megszerzése esettanulmányok feldolgozásával. 

Online vezetőfejlesztő tréning: Akik fizikailag nem tudnak részt venni a programban, de szeretnének részt venni egy ilyen vezetőképzőn, úgy nekik 4 alkalmas online alkalmat (Google Meet/Zoom/egyéb felületen) hirdetünk a projekt időszaka alatt egyszer. 

Pályaorientációs beszélgetéseket szervezünk a 11 és 12. évfolyamos diákok számára. A beszélgetések során különböző szakterületek közül választhatnak a diákok, ahol különböző szakokon tanuló öregdiákokkal találkozhatnak, illetve az adott szakmában helyezkedtek el. Az 1-1 órás beszélgetések egy héten keresztül az online térben zajlanak.

A programban vállaljuk jezsuita alumni találkozó (100 fő) megszervezését is. A találkozók célja, hogy a szakmai és személyes tapasztalatok megosztásán túl nagyobb körben is lehetőség nyíljon a fiatalok számára a tehetségük bemutatására, találkozásra, közösség építésére informális keretek között. Az öregdiák közösség számára tihanyi buszos kirándulást szervezünk 3 nap, 2 éjszaka időtartamban. 

A kulturális és közösségformáló értékeket közvetítő kirándulás során, a jezsuita öregdiákok megismerkednek Magyarországon lévő más szerzetesrenddel. A kirándulás alkalmával olyan együttműködések jönnek létre, mely hozzájárul a közösség megerősítéséhez és az Alumni látókör bővítéséhez.

A projekt azonosítója: NTP-TSZM-22-0078

Frissítve: 2023. február 15.