Népszerű zarándokmisszionárius jezsuitát avattak boldoggá Németországban

Július 16-án, szombaton boldoggá avatták Philipp Jeningen 17. századi német jezsuitát. A „jó Philipp atya” oltárra emelése azután történhetett meg, hogy Ferenc pápa elismert egy, az elhunyt közbenjárásának tulajdonított csodát.

A bajorországi születésű Philipp Jeningen 1663-ban lépett be a jezsuita rendbe, Xavéri Szent Ferenc nyomdokain járva misszionárius szeretett volna lenni. Elöljárói azonban nem távoli földrészekre, hanem Dél-Németországba küldték. Ellwangeni káplánként fáradhatatlanul járta a vidéket, népszerű hithirdetőként ismerték az augsburgi, eichstätti és würzburgi egyházmegyében. Missziós útjai mellett számos zarándoklaton vett részt.

„Élete teljesen a Lelkigyakorlatok spiritualitásából táplálkozott, és sok embernek segített megújulni Istenben” – méltatta Philipp Jeningen atya hiteles életmódját és kedves természetét Bernhard Bürgler SJ, a közép-európai jezsuita provincia vezetője. Hitelessége – mint mondta – leginkább abban állt, hogy nem kért számon semmi olyat másoktól, amit magától nem követelt meg.

„A zarándok Philipp Jeningen és az ő misszionáriusi buzgósága legyen példa számunkra, hogy bármikor elinduljunk oda, ahol nagyobb szolgálatot tehetünk az igazságosságon, a hiten és a szegényekkel vállalt szolidaritáson alapuló megbékélésért!” – kérte a provinciális.

Az alpesi jezsuita zarándokmisszionárius boldoggá avatási eljárása 1945-ben kezdődött, és 1983-ban került a Vatikán Szenttéavatási Ügyek Kongregációja elé. II. János Pál pápa 1989-ben fogadta el tiszteletreméltónak, Ferenc pápa pedig a közelmúltban egy, a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyéből jelentett csodát ismert el: egy gyógyíthatatlan beteg férfi felépült, miután rokonai Jeningen atya közbenjárását kérték.

Frissítve: 2022. július 19.