Helesfényi Pál

1610. jan. Nagyszombat. SJ 1627. jún. 13. Leoben. Psz. 1639. Bécs. F. 1647. jan. 6. 4 fog. prof. Ungvár. †1671. máj. 14. Szepeshely.

Nagyszombatban született, tizenhét éves korában Leobenben kezdte meg szerzetesi életét. A próbaidő után 1630–2-ben Grazban bölcseletet, 1636–9-ben Bécsben teológiát tanult. A leobeni harmadik próbaév után Homonnán kezdte el papi működését: retorikát tanított és hitszónok volt. 1648-ban Turócon, a következő évben Győrben volt lelkipásztor. 1650–1-ben a veszprémi misszió főnöke volt. Utána Pozsonyban mint hitszónok és házi lelkiatya működött. 1653–4-ben a bécsi papnevelő intézetnek, a Pázmáneumnak volt igazgatója. A következő években Ungváron, Nagyszombatban, Turócon és Bécsben végzett lelkipásztori munkát. 1663-ban Trencsénben volt betegállományban. Utolsó éveiben lelkipásztori tevékenységet végzett haláláig Szepeshelyen.

Ir: Cat. Prov. Aust. II. 616; Molnár A.: Helesfényi Pál. A veszprémi jezsuita misszió. MEV 1999. 1–2.született: 1610-01-0, Nagyszombatbelépés: 1627-06-13, Leobenfogadalom: 1647-01-6, Ungvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1639-0-0, Bécsmeghalt: 1671-05-14, Szepeshely