Kaszap István

1916. márc. 25. Székesfehérvár. Nyelv: magyar. SJ 1934. júl. 30. Bp. †1935. dec. 17. Székesfehérvár.

Középiskolai tanulmányait szülővárosában a ciszterci rend gimnáziumában végezte. Tagja volt a Mária-kongregációnak és a cserkészcsapatnak. Jó szertornászként is szerepelt. A gimnáziumok tornaversenyein az elsők között volt, és Székesfehérváron 1934-ben a nyugat-mo.-i bajnoki címet is megnyerte. Ez év július 30-án belépett a Társaságba. Belépésekor kisportolt, erős fiatalember volt, de az év vége felé jelentkeztek a betegségek. Testén fekélyek keletkeztek, mandulái begyulladtak, és sokszor láz gyötörte. A kórházi kezelések sem hoztak tartós javulást. Kezelőorvosa ajánlotta, hogy küldjék haza, talán az otthoni környezet segíteni fogja a gyógyulást. 1935. november 3-án tért haza. A láz és a fekélyek azonban már néhány nap után újra jelentkeztek. A kórházban megállapították, hogy bőrgyulladása van, és kivették a manduláit. Reményteljesen vitték haza december közepén a kórházból. Néhány nap múlva gégéjén jelentkezett daganat, és sürgősen meg kellett operálni, de másnap már meghalt. Asztalán találtak tőle néhány búcsúsort: „Ne sírjatok. Mennyei születésnap ez. Isten áldjon meg Titeket!” Már a temetésen nagy sokaság gyűlt össze. A következő évben megjelent életrajza, melynek nagy sikere lett nemcsak Mo.-on, hanem Spanyolországban is. A boldoggá avatási per, mely a Mo.-on urakodó helyzet miatt megszakadt, a változás után újra elindult, és jól halad előre.

Ir: DHCJ III. 2178; MJTN 110; MKL VI. 286; Po III/2 10945–54; ÚMÉL III. 794; Kaszap István. 1916–1935. ProvH 37. (1935. április). Melléklet; Bóday J.: Ki volt Kaszap István? A Szív 77. (1991) 353–84; Endrődy L.: Életet Krisztusért. Bp., 1935; Endrődy L.: „Szeretettel és szenvedéssel” (Kaszap István lelkisége). Bp., 1938; Irinyi J.: Kaszap István. Kaszap István Lapja 1 (1941) 1, 1; Ki nekünk Kaszap István? Kaszap István Lapja 1. (1941) 2, 1–2; Arató P.: Az Osservatore Romano feltünő cikke Kaszap Istvánról. Kaszap István Lapja 1. (1941) 4, 1; Kaszap István sírjának áthelyezése. Kaszap István Lapja 2. (1942) 1, 1–2; Kaszap István hivatása. Kaszap István Lapja 2. (1942) 1, 3; Kovács V.: Kaszap István életszentségének titka. Kaszap István Lapja 2. (1942) 2, 1–2; Mutschenbacher T.: Kaszap István betegsége. Kaszap István Lapja 2. (1942) 2, 2; Kaszap István a szenvedésben. Kaszap István Lapja 2. (1942) 3, 4; Blaskó M.: Kaszap István útján. Bp., 1943; Bilkei F.: Kaszap István sírjánál. Kaszap István Lapja 3. (1943) 1, 1–2; Endrődy L.: Isten szolgája Kaszap István betegségéről, boldoggá- és szenttéavatási pörében bizonyításra pótlólag előterjesztett cikkelyek. H. n., 1944; Uő: La vida por Christo. Vida de Esteban Kaszap (1916–1935). Barcelona, 1944; Ikvay-Pfeiffer L.: Kaszap István és a munkásifjúság. Kaszap István Lapja 1945. ősz. 2; Gyenis A.: Kaszap István. Száz jezsuita arcél. III. 458–89; A. Merlaud: Héros de la souffrance et de l’amour. 1916–1935. Toulouse, 1945; Endrődy L.: „Con amor y sufrimiento”. La esperitualidad del servo de Dios Esteban Kaszap. Cádiz, 1946; Uő: Quién eres? Recuerdos del servo de Dios Esteban Kaszap. Cádiz, 1946; Bepillantás Kaszap István szívébe. Kaszap István Lapja 1946. Kisboldogasszony. 1; Gyenis A.: Isten szolgája, Kaszap István küldetése. Kaszap István Lapja 1947. Pünkösd. 2–3; Uő: Isten szolgája, Kaszap István diákévei. Kaszap István Lapja 1947. Kisboldogasszony. 4–5; Kaszap István titka. Kaszap István Lapja 1948. Magyarok Nagyasszonya ünnepén. 1–2; Sinko F.: „Útitársunk Kaszap István”. Szeged, 1948; Endrődy L.: „Esteban Kaszap”. Buenos Aires, 1948; Korda M.: Vom Sportler zum Heiligen. Freiburg Sch., 1950; W. Grüninger: Der Junge mit dem Siegerlorbeer. Das tapfere Leben eines ungarischen Jungen. Würzburg, 1958; Thurzó G.: A szent. Bp., 1960; Bellér B.: A Kaszap István-kultusz kezdete és vége. Világosság 2. (1961) november, 32–41; Kilenced Kaszap Istvánhoz. New York, 1964; Thurzó G.: Az ördög ügyvédje. Színmű. Bp., 1966; Kővári K.: Kilenced Kaszap Istvánhoz. Cleveland, 1971; Meszlényi A.: Kaszap István. Magyar szentek és szentéletű magyarok. München, 1975. 227–44; Pesti J.: A Kaszap-kultusz és összefüggései. Fejér Megyei Szemle (1983) 2. 133–51; Diós I.: Kaszap István. A szentek élete I. Bp., 1984. 900–2; Bellér B.: Kaszap Istvánról – 23 év múlva. Új Ember 1984. szeptember 26; Balássy L.: A szeretet tanúja. Kaszap István élete. Bp., 1987; Pálos A.: K. I. KMJ I. 53–62; Bóday J.: Isten szolgája Kaszap István. Mozaikok életéből. Toronto, 1990; Kiemelkedő jezsuita. ProvH 43. (1996. április–május) 24–5; Nemesszeghy E.: Kaszap István ProvH 43. (1996. április–május) 25–6; Ki Kaszap István? Bp., 1997; Szabó F.: Emlékezés a szentre. A Szív 84. (1998) 12, 281; Te is szent akarsz lenni! Kaszap István halálának évfordulóján. Új Ember 2002. december 15.; Kaszap István élete. Cserkész Élet 1. (2003) 3, 17–8.született: 1916-03-25, Székesfehérvárbelépés: 1934-07-30, Bpmeghalt: 1935-12-17, Székesfehérvárbeszélt nyelvek: magyar