Kazy K. János

1686. szept. 8 Léva. Nyelv: magyar. SJ 1701. okt. 27. Bécs. Psz. 1714. Graz. F. 1720. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1759. máj. 6. Nagyszombat.

Kazy Ferenc bátyja. 1701-ben Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaévek után az ausztriai Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1705–7 között Bécsben bölcseletet tanult. Utána Győrben, Sopronban és Nagyszombatban tanított. Ott kezdte el teológiai tanulmányait is, melyeket 1712–4-ben Grazban fejezett be. Ott szentelték pappá 1714-ban. A következő évben Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. Működésének első felében a tanítás uralkodott. Nagyszombatban 1716–9-ben bölcseletet, Grazban 1720–2-ben bölcseletet és kazuisztikát, újra Nagyszombatban 1723–31-ig kazuisztikát és teológiát tanított, és mindkét kar dékánja volt. Életének második szakasza a pozsonyi rektorsággal kezdődött 1735-ig. 1736-tól haláláig Nagyszombatban kétszer volt rektor és kétszer az egyetem kancellárja, mindhárom papnevelő intézetet és a nagy egyetemi nyomdát is vezette mint igazgató. Tehetséges adminisztrátor és a nagyszombati egyetem legbefolyásosabb jezsuitája volt a 18. század első felében. Életéből harminchat évet ott töltött.

M: Stoa vetus et nova. Nagyszombat, 1710; Laureatum in heroibus Hungariae seculum. Nagyszombat, 1718; Brevis commentarius rerum in Hungaria, Croatia, Transylvania etc. Ab anno 1526 ad anum 1577. 2 k. Nagyszombat, 1718–9; Magnus pacis vindex Eugenius Sabaudiae Dux victoriis clarus. Nagyszombat, 1719; Mercurius Austriacus sive memorabilia Austriae superioribus annis gesta. Nagyszombat, 1720; Ultimum mundi quadriennium. Nagyszombat, 1725; Compendium biblicum. Nagyszombat, 1745. Ir: DHCJ III. 2181–2; LKKOS 648–9; MKL VI. 413; Nom. II. 696; Petrik 1712–1860/II. V; RMK II. 2408; So IV. 955–7; St 173; Szi V. 1304–6; Hermann E.–Artner E.: A hittudományi kar története, 1635–1935. Bp., 1938; Wolkenberg A.: A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-egyetem rektorai. Bp., 1929; Borián E.: A történetíró jezsuita testvérek: Kazy Ferenc és Kazy János újraértékelése. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 9. (1999) 45–64; Uő: A történetíró Kazy testvérek háttérbe szorításának okai. MJK 300–11.született: 1686-09-8, Lévabelépés: 1701-10-27, Bécsfogadalom: 1720-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1714-0-0, Grazmeghalt: 1759-05-6, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar