Kővári Károly

1921. márc. 4. Nagykanizsa. SJ 1940. szept. 2. Bp. Psz. 1951. júl. 15. Chieri. F. 1955. aug. 15. Toronto. †2002. jún. 22. Hamilton.

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust és a retorikát, majd 1944-ben Kassán kezdte a filozófiát, amit Szegeden fejezett be. 1947–8-ban Kalocsán volt magiszter, majd 1949-ben Szegeden elkezdte a teológiát, amit csak Chieriben sikerült befejeznie, ahol felszentelték. A terciát St. Asaph-ban végezte, utána Kanadába küldték. 1954-ben Courtlandben, a következő évben pedig Torontóban lett káplán. 1956–7-ben Cincinnattiben latint tanított egy középiskolában, közben szerkesztette a Cor Unumot, és egyéb hasznos lelki olvasmányokat adott ki. 1958–61 között Shrub Oakon A Szív újság szerkesztésében segített. 1962–80 között Clevelandben publikált számos füzetet és könyvet, közben lelkipásztori munkát végzett. 1981–5-ig Hamiltonban, majd 1986–96 között Courtlandben volt magyar lelkész. Ebben az időben a Cor Unumot és a Provinciánk Híreit is szerkesztette. 1997-ben elvesztette beszélőképességét, ezért a torontói plébániára került, ahol egészen 2002-ig élt, amikor bevonult a hamiltoni Szent Erzsébet Otthonba. Itt nemsokára elhunyt.
Valtorta Mária műveinek fordításai: Példabeszédek. Hamilton, 1984. A kötetek: 1: A magvető; 2: A tékozló fiú; 3: Az elveszett pénz; 4: Az irgalmas szamaritánus; 5: A hűséges bárány; 6: A négy út; 7: A pók; 8: A poros szőlőtő; 9: Az igazságtalan bíró; 10: A farizeus és a vámos; 11: A fecskék; 12: Bárányok és kecskék; Tízparancs. Hamilton, 1984; A hegyi beszéd. Hamilton, 1984; Tizenöt titok. Hamilton, 1984; Az utolsó vacsora. Hamilton, 1984; Feltámadott! Hamilton, 1984; Az utolsó oktatások. Hamilton, 1984; Az ősegyház. Hamilton, 1984; Mária élete. Hamilton, 1985. A kötetek: 1: Mária gyermekkora; 2: „A szűz fogan […]”; 3: Velünk az Isten!; 5: Kánában; 10: A király titka; 11: A szűzek királynője; 12: A közbenjáró; 14: A fájdalmas anya; 15: Az egyház anyja; 16: A társmegváltó. Jézus szenvedése. Hamilton, 1986; Vasárnapi és ünnepnapi evangéliumok. 1–7. Courtland, 1986; Jézus és a gyászolók. Courtland, 1987; Jézus unokatestvérei. Júdás és Jakab. Courtland, 1988; A szeretet vértanúi. Courtland, 1988; András. Courtland, 1988; Tamás. Courtland, 1988; Simon. Courtland, 1988; Péter. 1: Te szikla leszel! Courtland, 1987; 2: Az örök hajós. Courtland, 1988; 3: Az emberhalász. Courtland, 1989; 4: Te vagy a vezető! Courtland, 1989; 5: Az apostolok feje. Courtland, 1989; 6: Ne félts Péter! Courtland, 1989; 7: Legeltesd bárányaimat! Courtland, 1989; A keresztelő. Courtland, 1989; Máté. Courtland, 1989; Önéletrajz. Courtland, 1989; Kerióti Júdás. Courtland, 1989. A kötetek: 1–2: Követlek mindhalálig! Menj el, Júdás!; 3: Őrá is szükség van; 4: Én a sötétség vagyok!; 5: Egy közületek ördög! 6: Boldog vagyok! 7: Ments meg! 8: Imádkozz értem! 9: Tudod, hogy szeretlek! 10: Már túl késő! 11: Tolvaj! 12: Kígyó! 13. Csókkal árulsz el?; Jézus csodái. Courtland, 1989. A kötetek: 1: Én vagyok a könyörület! 2: Állj fel! 3: Hiszek benned! Tizenöt titok. Courtland, 1989, 2. kiadás: Courtland, 1990; Tíz apostol. Courtland, 1990; Az apostolok keresztútja. Courtland, 1990; János. Courtland, 1990; Jézus a szegények barátja. Courtland, 1990. A kötetek: 1: A szegények királya; 2: Áldott vendégek; 3: Adjatok nekik enni! 4: A koldusok barátja. Jézus és a bűnbánók. Courtland, 1990. A kötetek: 1: Mária Magdolna; 2: Endori János; 3: A fátyolos nő; 4: Zakeus. Jézus és a sátán. Courtland, 1990. A kötetek: 1: Légió a nevem! 2: Menj ki! 3: A Sátán órája. A nőtanítványok. Courtland, 1990; Jézus és a gyermekek. Courtland, 1991. A kötetek: 1: Fausztína; 2: Józsi; 3: Matyi és Marika; 4: Aranka; 5: Benjámin; 6: Marci. Jézus és a pogányok. Courtland, 1991. A kötetek: 1: Szentika; 2: Longínusz; 3: Valéria; 4: Zénó; 5: A három bölcs. Jézus ellenségszeretete. Courtland, 1991. A kötetek: 1: Ne gyűlöljetek! 2: Nem félek tőletek! 3: Isten válasza; 4: Így kell tenni!; 5: Oly sokat szenvedek!; 6: Talán Isten vagy?; 7: Én megbocsátok. Jézus gazdag barátai. Courtland, 1991. A kötetek: 1: Lázár; 2: Arimeteai József; 3: Johanna; 4: Gamáliel. A keresztény szerelem. Bp., 1991; Mária élete. Válogatás. Valtorta Mária látomásai szerint (fordítás). Bp., 1991; A rómaiakhoz szóló levél magyarázata. 1–5. Courtland, 1992.

M: Angol velemjáró. (Név nélkül.) Shrub Oak, 1958; Boldog házasélet. Shrub Oak, 1958; Isten gyermekei. Shrub Oak, 1959; Az orvos és a pap beszélgetnek a vallásról. Shrub Oak, 1960; A halhatatlan ember. Shrub Oak, 1961; Egy katolikus vallomása. (Írta Paul Whitcomb, fordítás.) Shrub Oak, 1961; Szeresd Istenedet, szeresd felebarátodat. Cleveland, 1961; Szent Kereszt Út. Hozsanna imakönyv szövege, Feszty Masa képeivel. Cleveland, 1962; Krisztus nyomában. Imádságok betegek számára. Cleveland, 1963; Kilenced Kaszap Istvánhoz. Cleveland, 1964; Örömhír. Cleveland, 1967; A Szeplőtelen lovagja. Boldog Kolbe Maximilian 1854–1941. Parma (Ohio), 1971; A turzovkai jelenések. Szlovákia, 1958–1968. Cleveland, 1971; Test és lélek. Cleveland, 1971; Az Antikrisztus. (Írta P. Huchedé, fordítás.) Esztergom, 1972; Jézus szíve. 1–3. rész. (Hitter Józseffel közösen.) Cleveland, 1972; A tökéletes Mária-tisztelet. Parma (Ohio), 1972; Mária szíve. Parma (Ohio), 1972; A Szentlélek korszaka. Parma (Ohio), 1973; The Church Suffering. New York, 1974; Infallible Truths. New York, 1975; A katolikus karizmatikus megújulásról. Parma (Ohio), 1975; Égbe kiáltó bűn. Parma (Ohio), 1975; A szenvedő Egyház. (Írta F. X. Shoupper, fordítás.) Parma (Ohio), 1975; A Szentírás tanulmányozása. (Írta Y. P. Taguchi, fordítás.) Parma (Ohio), 1975; Az élet és halál kérdései. 1: Az élet forrása. Parma (Ohio), 1975; 2: Védd az életet! Parma (Ohio), 1975; 3: Égbe kiáltó bűn! Parma (Ohio), 1975; Lelkiéletünk. 1–3. k. Parma (Ohio), 1975–76. Örök igazságok. Parma (Ohio), 1976; Rózsafüzér titkok. Parma (Ohio), 1976; A sátán hatalma. Parma (Ohio), 1976; Védőszentjeink. Schütz Antal műve alapján. Parma (Ohio), 1976; A jó halál. Parma (Ohio), 1976; A szentek százada. A XX. század. Parma (Ohio), 1976; A Szeplőtelen Lovagja: Boldog Maximilian Kolbe. Parma (Ohio), 1976; A bevándorlók szentje: Cabrini Szent Ferenc. Parma (Ohio), 1976; Hit és erkölcs. Parma (Ohio), 1976; Az egyetem és a nyomortanyák apostola: Isten szolgája, Ozonam Frigyes. Parma (Ohio), 1977; A csodás érem szentje: Labouré Szent Katalin és Isten szolgálója Rozália nővér. Parma (Ohio), 1977; A gyóntatószék apostolai. Boldog Mandics Lipót és Isten szolgája Padre Pio. Parma (Ohio), 1977; Lourdes látnoka: Soubirous Szent Bernadette. Parma (Ohio), 1977; Mária apostola: Monforti Szent Alajos. Parma (Ohio), 1977; Rendalapító családanyák: De Marillac Szent Lujza, Seton Szent Erzsébet és négy Vincés nővér vértanú. (Magyary Csillával közösen). Parma (Ohio), 1977; A szent püspök. Neumann Szent János. Parma (Ohio), 1977; Jézus benső élete. 1: Jézus rejtett élete. Baij Mária Cecilia feljegyzései. Hamilton, 1977; 2: Jézus nyilvános élete. Baij Mária Cecilia feljegyzései. Hamilton, 1981; 3: Jézus szenvedései és megdicsőülése. Baij Mária Cecilia feljegyzései. Hamilton, 1981; A szent püspök Neumann Szent János és tiszteletreméltó Tekakwitha Katalin. Hamilton, 1978; Isten szolgája Higginson Teréz és Jézus szent Fejének, az isteni bölcsesség székhelyének tisztelete. Hamilton, 1978; Reménytelen dolgok szentjei. Szent Janka, Szent Rita, Flüei Szent Miklós. Hamilton, 1978; Az Ige szolgálatában. Boldog Janssen Arnold, Boldog Freinademetz József, Isten szolgája Mayer Ruppert. Hamilton, 1978; „Uram, taníts meg imádkozni!” (Írta J. N. Grou S. J., fordítás.) Hamilton, 1978; A Szent Szív apostolai. Isten szolgája de Hoyos Bernát Ferenc. Hamilton, 1979; A legnagyobb ígéret. Hamilton, 1979; Isten irgalmának hírnöke. Isten szolgálója Fausztina nővér. Hamilton, 1979; Világkatasztrófák. Hamilton, 1979; Angyalok. Hamilton, 1979; Minden Népek Nagyasszonya. Hamilton, 1979; Az Oltáriszentség csodái. Hamilton, 1979; Conchita naplója. Hamilton, 1979; Jövendölések a csapásokról. Hamilton, 1979; The Chastisement in Prophecies. Hamilton, 1979; A Szentlélek Szeplőtelenje akar uralkodni mindenszívben! Hamilton, 1979; Az Egyház jövője a Jelenések Könyvében és az újabb jövendölésekben. Hamilton, 1980; A Hallgatag Szűz Mária. Zöld skapuláré, Pontmain, Pellevoisin, Knock, Quito, Tre Fontane, Egyiptom. Hamilton, 1980; Fatima. Hamilton, 1980; Az Antikrisztus. (Írta P. Huchedé, fordítás.) Parma (Ohio), 1980. Legyen világosság! Teremtés vagy fejlődés révén jött létre a világ? Hamilton, 1981; Papjaimnak. Hamilton, 1981; Nem akarom a bűnős halálát. Hamilton, 1982; A diadalmas Egyház. Hamilton, 1982; Egész Amerika patrónája: a Guadalupei Szűz Mária. Hamilton, 1982; Isten drágagyöngyei. Galgani Szent Gemma, Goretti Szent Mária, Isten szolgálója Morosini Pierina. Hamilton, 1982; Menjetek Józsefhez! Imameghallgatások. Hamilton, 1982; Messiási jövendölések. Hamilton, 1982; Szent József apostola. Boldog Besette András. Hamilton, 1982; Szent József élete. Baij Mária Cecilia feljegyzése szerint. Hamilton, 1982; Szentéletű orvosok. Boldog Moscati József, Isten szolgája Batthyány-Strattmann László. Hamilton, 1982; A turini lepel és a szenvedő Jézus követése. Hamilton, 1982; Szabadíts meg a gonosztól. (Reisz Elemérrel közösen.) Hamilton, 1982; Gyermekáldás. Hamilton, 1983; Gyermeknevelés. Hamilton, 1983; Házassági nehézségek. Hamilton, 1983; Az idők jelei. Hamilton, 1983; Isteni szeretet! Hamilton, 1983; Szeretet a házasságban. Hamilton, 1983; Történetek az életből. Hamilton, 1983; Udvarlás. Hamilton, 1983; Örömmel szenvedek! Szent Pál Kol. 1,24. Hamilton, 1984. Ir: MJTN 127; Borbándi 502, 506, 510; MEIL 573–5; Jaschkó B.: P. Kőváry Károly (1921–2002). ProvH 78. (2002. július–szeptember) 47–9; P. Kőváry Károly önéletrajza. ProvH 78. (2002. július–szeptember) 49–51; P. Kőváry Károly (1921–2002) MJV IV. 348–51; MJN 196–9.született: 1921-03-4, Nagykanizsabelépés: 1940-09-2, Bpfogadalom: 1955-08-15, Torontopapszentelés: 1951-07-15, Chierimeghalt: 2002-06-22, Hamilton