Selmeczy (Pöschl) Gyula

1900. júl. 21. Bp. SJ 1926. júl. 31. Érd. Psz. 1935. jún. 29. Szeged. F. 1938. febr. 2. †1983. márc. 8. Pannonhalma.

A bp.-i Műszaki Egyetemen 1918–20 között vegyészmérnök hallgató volt, majd 1920–4 között a bp.-i Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Utána a budai Rákóczi Gimnáziumban, majd a pestújhelyi polgári iskolában tanított. Miután belépett a Társaságba, a noviciátus első évét Érden, a másodikat Szegeden végezte. Ugyanott 1927–30 között filozófiát tanult, majd 1930–2 között a pécsi Pius Gimnáziumban matematikát és fizikát tanított. A teológiát Szegeden 1932–6 között végezte, ahol közben felszentelték. Ugyanott töltötte a terciát is. 1937-től a pécsi Piusban prefektus és szaktanár, majd 1941–3 között a gimnázium igazgatója volt. 1943–8 között Kalocsán tanította a szaktárgyait. 1948–9 között Szegeden a kisszemináriumban volt tanár, majd 1949–50 között Pécsett az ignáciánistákat tanította. A szétszóratás kezdetén Mezőkövesdre internálták, majd Bp.-re költözött, 1951–60 között a Rákóczi Gimnáziumban tanított. Nyugdíjazása után magántanítványai voltak. 1975–83 között a pannonhalmi szociális otthonban élt.

Ir: Pálos 188; MJTN 206; Selmeczy Gyula S. J. A pécsi Pius gimnázium Évkönyve (1940–41) 72; Tüll A.: †P. Selmeczy Gyula S. J. 1900–1983. Anima Una 89. (1983. május) 5–6; Uő: Selmeczy Gyula (1900–1983). MJV IV. 451–453; Miklósházy 48.született: 1900-07-21, Bpbelépés: 1926-07-31, Érdfogadalom: 1938-02-2papszentelés: 1935-06-29, Szegedmeghalt: 1983-03-8, Pannonhalma