Sennyei László

1631. máj. 6. Tárkány. Nyelv: magyar. SJ 1648. okt. 22. Bécs. Psz. 1661. Graz. F. 1666. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1702. jan. 13. Nagyszombat.

Nagyszombatból lépett be a bécsi újoncházba. 1651–3-ban Grazban végezte a bölcseletet. 1654-ben Nagyszombatban, a következő két évben Sopronban tanított a középiskolában. A teológiai tanulmányokra 1657-ben újra Grazba került. 1661-ben szentelték pappá, az ausztriai Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1662-ben Bécsben, 1663–5-ben Grazban bölcseletet tanított. 1666–70-ben Nagyszombatban teológiatanár, közben 1666–8-ban a bölcsészeti kar, 1669–70-ben a teológiai kar dékánja, a következő négy évben az egyetem rektora volt. 1675–80-ban Grazban teológiát tanított, majd két évig Judenburgban a harmadik próbaévet vezette. 1683-tól három évig a grazi egyetem kancellárjaként működött. 1687–9-ig újra rektor, 1690–1-ig kancellár volt Nagyszombatban. Hatvanévesen is folytatta elöljárói és vezető szerepét a rendtartományban: 1692–5-ben rektor volt Grazban, 1696–9-ben a bécsi professzusház főnöke, 1700-tól haláláig harmadszor rektor Nagyszombatban.
Született adminisztrátor és elöljáró volt. 1686-ban megújította az egyetemi nyomdát. A következő évben elérte az országgyűlésen a jezsuita rend jogi elismerését Magyarországon. Húsz évig a papjelöltek hivatalos vizsgáztatója volt, ott szerzett tapasztalatai alapján írta Examen ordinandorum című híres könyvét. Tartalma magában foglalta a papság szentségét, annak teológiáját, jogi és erkölcsi vonatkozásait. 1686-ban, Grazban jelent meg először, az utolsó, tizenkilencedik kiadás 1758-ban Velencében. Csak Kölnben tizenkét kiadása volt.

M: Idea verae nobilitatis. Graz, 1664; Vita et virtutes Roberti Bellarmini. Graz, 1675; Examen ordinandorum. Graz, 1686; Conclusiones Canonico-Juridicae. Nagyszombat, 1691. Ir: DHCJ IV. 3555; Guilhermy I. 39–41; Kazy 297–301; LKKOS 1216–7; MAMŰL X. 293–4; MÉL II. 619; MKL XI. 1014; Nom. III. 1534–5; Po III/3 18796–7; Po Magyar 1527–8; RMK II. 1674, 1699; So VII. 1127–8; St 326–7; Szi XII. 914–5; Iványi B.: Báró Sennyei László római utazásai. Bp., 1929; Lukács L.: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus. Szeged–Róma, 1989; Veress E.: A Sennyei-fiúk külföldi iskoláztatása. Századok 49 (1915) 50–69; Velics II. 142–4.született: 1631-05-6, Tárkánybelépés: 1648-10-22, Bécsfogadalom: 1666-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1661-0-0, Grazmeghalt: 1702-01-13, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar