Somfai Béla

1932. aug. 5. Sárszentmiklós. SJ 1952. szept. 15. Psz. 1961. jún. 18. 4 fog. 1969. aug. 15. †2015. ápr. 6. Pickering.

A szerzetesrendek feloszlatása miatt teológiai tanulmányait az egri szemináriumban kezdte, majd egy évvel később a veszprémiben folytatta, amelyet 1952-ben bezártak. Az év őszén megkezdte a jezsuita rendtartomány „földalatti noviciátusát”, közben fizikai munkát végzett, majd kétéves sorkatonai szolgálatot teljesített. Leszerelése után a bp.-i Hittudományi Akadémia civil hallgatója lett. 1956-ban elöljárói kívánságára Nyugatra távozott. 1957-ben a római Gergely Egyetemen licenciátust szerzett filozófiából. Teológiai tanulmányait a torontói Regis College-ban licenciátussal zárta 1963-ban, közben pappá szentelték. Jezsuita formációját Clevelandben fejezte be. 1964–6 között a montreali Loyola középiskolában hittant és matematikát tanított. Doktori tanulmányait az ottawai Szent Pál Egyetemen végezte. Közben 1969-ben meghívták a torontói School of Theology tanárának, itt tanított 1993-ig erkölcsteológiát és bioetikát. Közben néhány évig a kanadai magyar jezsuiták elöljárója is volt. 1993-ban emeritált és visszatért Magyarországra, a Szegedi Hittudományi Főiskolán az erkölcstan és a bioetika tanszékvezető professzora és oktatási rektorhelyettese volt 2007-ig, valamint a bp.-i Semmelweis Orvostudományi Egyetem látogató professzora. 2007 óta a Sodrás utcai jezsuita közösség tagja, lelkipásztori munkát végez. Élete utolsó éveire visszatért Kanadába.

M: Dietrich von Hildebrand’s Thought on Situation Ethics. A Theological Evaluation. University of Ottawa, 1972. (Doktori disszertáció); Szexuáletikai jegyzetek. Bp., 2003. Ir: MJTN 210; Somfai B.: Negyed század Torontóban. MJV II. 233–238; Lelkiismeret és törvény. Interjú Somfai Béla SJ morálteológussal. Egyházfórum 9. (1994) 2, 25–31; Az euthanáziáról és a szervátültetésről (Interjú). Magyar Hírlap 1995. március 21.; Ferenczi A.: Béla Somfai. 21 Scientists on the 21st Century. (Interjú) Bp., 1999. 182–91; Rosdy T.: A teológia nem tudomány. (Interjú) Magyar Nemzet 1999. december 25.; Pogonyi L.: Válságban vagy változóban van-e a család? Beszélgetés Somfai Bélával. Népszabadság 2000. március 13.; Somfai B.: Az evangélium kihívását kell közvetítenünk. Keresztény Élet 2002. december 1. MJN 245–9.született: 1932-08-5, Sárszentmiklósbelépés: 1952-09-15meghalt: 2015-04-6, Pickering