Spangár András

1678. jún. 24. Légrád. Nyelv: magyar. SJ 1694. okt. 15. Bécs. Psz. 1708. Graz. F. 1710. febr. 2. C. sp. Buda. †1744. febr. 14. Rozsnyó.

Légrádban született, Grazból lépett be Bécsben a Társaságba. Az újoncévek után egy évig Komáromban grammatikát tanított. 1698-ban Bécsben végezte a tanárképzőt. 1699–1701-ben Grazban tanult bölcseletet. Utána egy-egy évig Pécsett, Esztergomban és Komáromban tanított. 1705–8 között Grazban volt teológus, ott szentelték pappá 1708-ban. A következő évben Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1710–5-ben Budán hitszónok és lelkipásztor, 1716-ban Sopronban a konviktus igazgatója és Egerben házgondnok volt. 1718-tól egy-egy évig Szatmárnémetiben a házfőnök, Komáromban a hitszónok és a bécsi kollégiumban a házi lelkiatya hivatalát látta el. 1721–33 között hitszónokként működött Nagyszombatban, Egerben, Kőszegen, Győrben és Ungváron. 1734-ben Sárospatakon, 1735–6-ban Pécsett házi lelkiatya, l737-ben Lőcsén házgondnok, 1738–43-ban Rozsnyón lelkipásztor volt. 1744-ben Passauban halt meg.
Mozgalmas életet élt. Sokat olvasott és hitszónok társai számára a szentatyákból adott kivonatokat. Pethő Gergely Magyar krónikáját folytatta 1734-ben és 1738-ban. Az elsők közé tartozott, akik a Magyarországon nyomtatott művek bibliográfiáját összegyűjtötték, műve azonban sajnos nem jelent meg nyomtatásban.

M: Bibliothecae SS. Patrum Synopsis. Nagyszombat, 1721; Concordantiae Marianae. Nagyszombat, 1721; Concordantiae novae universales tripartitae. Nagyszombat, 1721; (Pethő Gergely:) Magyar krónika. Kassa, 1734. (A magyarok bibliothékája az 1738-as kiadásban található.) Ir: LKKOS 1342; MÉL II. 649; Nom. III. 1573; Petrik 1712–1860/III; So VII. 1417–8; St 332–3; Szi XII. 1332–4; Lukinich I.: A magyar bibliográfia-írás első kísérletei. MKSz 32. (1925) 6–18.született: 1678-06-24, Légrádbelépés: 1694-10-15, Bécsfogadalom: 1710-02-2, Buda, C. sp.papszentelés: 1708-0-0, Grazmeghalt: 1744-02-14, Rozsnyóbeszélt nyelvek: magyar