Szitarovics Márk

1622. ápr. 4. Zavoda. SJ 1652. okt. 19. Bécs. Psz. belépése előtt. †1662. ápr. 9. Privigye.

1652-ben, papként, harmincéves korában lépett be Bécsben a Társaságba. Próbaévei után 1655-ben Trencsénben tanított grammatikát. A következő évben a hitvédelem tanára, de megmarad hitszónoknak is. 1658-ban a fizika, 1659-ben a metafizika tanára. 1560-ban kazuisztikát tanított, és a bölcsészeti kar dékánja volt. 1661-ben a bajmóci misszióban élt, de megmaradt tanári székén, és kazuisztikát tanított. A következő évben, április 4-én Privigyén halt meg.

Ir: Nom. III. 1666.született: 1622-04-4, Zavodabelépés: 1652-10-19, Bécspapszentelés: belépése előttmeghalt: 1662-04-9, Privigye