Elkészült a jezsuita névtár

Szilas László SJ (1927–2012) a magyar jezsuiták azon generációjához tartozott, aki életének és működésének nagy részét emigrációban volt kénytelen tölteni a kommunista üldöztetés miatt. A külföldre menekült magyar jezsuiták azonban tevékenyen töltötték ezeket az évtizedeket, így Szilas László is 1963-tól négy évtizeden át volt a római jezsuita Történeti Intézet tagja és igazgatója, egyháztörténészek nemzedékeit tanította, mindemellett pedig hatalmas kutatói életművet hagyott hátra a jezsuita rend 1773 előtti magyarországi történetére vonatkozólag. Polgár László SJ és Lukács László SJ mellett a „római magyar iskola” pillére volt.

Jezsuita Roma Szakkollégium éves jótékonysági koncertje

A Jezsuita Roma Szakkollégium zenész hallgatói elkötelezettnek érezzük magunkat az iránt, hogy szakmai felkészültségünkkel és tehetségünkkel segítsünk azoknak az embereknek, akik nálunk sokkal nehezebb és kilátástalanabb helyzetben élnek.

Állami kitüntetés Szabó Ferencnek

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes május 17-én az Országházban Szabó Ferenc jezsuita szerzetesnek, illetve a lovagkereszt elismerést Lovászy László Gábornak, az Európai Parlament tanácsadójának.

A női test értékéről és a termékenységről

Az Oázisban az egyéni beszélgetések mellett csoportos alkalmak is vannak. A „Beszéljünk róla…” – sorozatunkat ismeretterjesztő szándékkal, mentálhigiénés témák, kérdések csoportban történő megbeszélésére indítottuk. Fórum ahhoz, hogy érzékeny és tabuként kezelt kérdésekről párbeszéd születhessen.

A Szív: Női szemmel

„Kultúránk egyik meghatározó jellemvonása a nők helyzetének jelentős változása. Látjuk-e, hogy mi történik? Halljuk-e azokat, akik erről beszélnek?” – A Szív májusi száma nőket, a nőiséget állítja középpontba. Lukács János főszerkesztő bevezető írása.

Otthonról hazafelé

Ijjas Tamás költő, író, a Párbeszéd Háza munkatársa felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt ír. Vele beszélget Görföl Balázs a Jelenkor folyóirat szerkesztője, a pécsi Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék oktatója. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ.

A spirituális mint udvari bolond

Elöljáróim utasítására sok éven keresztül egy régi és nagyhírű intézményben, a Pápai Német-Magyar Papnevelő Intézetben (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum) dolgoztam, mint (magyar és nem magyar) növendékek lelki vezetője (magyarul: „spirituális” :). Ezen az alapon egy alkalommal arra is lehetőségem nyílt, hogy részt vegyek a német spirituálisok éves találkozóján.