Skolasztikus

Skolasztikusok vagy más néven a tanuló rendtagok, akik túl vannak a noviciátus elvégzésén és letették a hármas fogadalmat, de még nem tették le az ünnepélyes fogadalmakat.

MIND

MIND = Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Ez a jezsuiták jelmondata. Másik jelmondatuk A hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása.

Jezsuita

A jezsuiták a Jézus Társasága katolikus szerzetesrend tagjai. A társaság magyarul főként jezsuita rend néven ismert. A Jézus Társasága jelenleg a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje. Világszerte mintegy 16 500 jezsuita él, összesen 126 országban. Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel és oktatással, és a médiával foglalkoznak, valamint szociális és egyéb lelkipásztori tevékenységet végeznek. Jelmondatuk: Mindent Isten nagyobb … "Jezsuita" bővebben

SJ

SJ = Societas Jesu latin elnevezés rövidítése, mely magyarul: Jézus Társasága

Egyszerű fogadalom

A jezsuita rend sajátossága, hogy a szerzetes már a kétéves novíciátus után örök fogadalmat tesz, de ez még az ún. egyszerű fogadalom, ami a fogadalomtevő részéről ugyan végleges elköteleződést jelent, de a Társaság próbaidőnek tekinti a következő éveket. Nevezzük hármas fogadalomnak is.

Ünnepélyes fogadalmak

Az ünnepélyes fogadalomtételre csak több mint 10 év szerzetesi élet után kerülhet sor. Amennyiben a Társaság megelégedett a szerzetes életével, akkor meghívja az ünnepélyes fogadalom letételére, ami a jezsuita rendbe való végleges integrálódást jelenti. Az ünnepélyes fogadalmakkal a jezsuita nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a Rend mellett, illetve Jézus Krisztus szolgálatára. Ekkor szokás letenni a … "Ünnepélyes fogadalmak" bővebben

Képzés

A hosszú képzési időszak (10-12 év) célja eredetileg az volt, hogy inkább kevés, de kiváló rendtagból álló apostoli közösséget formáljon, mivel úgy találták, hogy ez a munka sok és nagy nehézséggel jár, ezért találták fontosnak, hogy a rendtagok életét és elhatározását alaposan próbára tegyék. Ez indokolta a különösen hosszú képzési időt, melynek állomásai a novíciátus, … "Képzés" bővebben

Tercia

A gyakran 10-12 évig tartó jezsuita kiképzés végén a tercia következik. Ez egyben az eddigi jezsuita élet tapasztalatainak kiértékelésére szánt idő is, melynek lényeges eleme a harmincnapos lelkigyakorlat, amelyet a jezsuiták ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára. A tercia közvetlenül az ünnepélyes fogadalmakra készít fel, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend … "Tercia" bővebben

Licencia

Az teológiai képzésen belül az alapképzés (BA) és a doktori iskola közé eső tudományos fokozat, amely egyszersmind a doktori iskolába való felvétel (és a cím megszerzésének) előfeltétele. (Így funkciójában megfelel az osztott képzések mesterdiplomájának.) Célja, hogy a hallgató teológiai tudását elmélyítse egy meghatározott területen, illetve a hallgatót bevezesse a kutatás elméletébe és gyakolatába.