Nyilatkozat Szíria kérdésében

Mi, Jezsuita provinciálisok, mint a Jézus Társasága elöljárói a Közel-Keleten és Európában, nagy örömmel fogadjuk a Szentatya közelmúltban tett Szíriával kapcsolatos kijelentéseit. A Szentatya minden erejével arra törekedett, hogy a nemzetközi közvélemény figyelmét a szír tragédia felé fordítsa, s a konfliktusban érintetteket arra kérte, hogy „hagyják magukat a lelkiismeret szavától vezetni, hogy az egyéni érdekek védelmébe való bezárkózás helyett bátran és határozottan lépjenek rá a találkozók és a tárgyalások útjára”. Vele együtt mi is valljuk, hogy „erőszak soha nem szült még békét”, és, hogy az egyetlen út a békéhez a tárgyalás és párbeszéd útja.

Lépések a béke felé

Ezért, örömmel látjuk, hogy a Szíria elleni légitámadás fenyegetése megszűnt, és támogatjuk a kezdeményezést, mely az összes szír földön felhalmozott vegyi fegyver felszámolását tűzte ki célul. Örülünk a már megkezdődött szíriai békekonferenciának, és szorgalmazzuk, hogy a békefolyamat gyors, bátor és határozott lefolyású legyen. A konfliktus minden érintettjét és a nemzetközi közösséget is arra kérjük,

  • hogy mihamarább teremtsék meg egy nemzetközi fennhatóság által garantált tűzszünet lehetőségét.
  • hogy a konfliktusban résztvevők találkozójának megszervezésére szerkesszenek új, használható térképet.
  • hogy mihamarabb hívják össze a békekonferenciát abból a célból, hogy olyan közös megállapodásra jussanak, ami biztosítja a szíriai emberek biztonságát.

Társadalmi és civil mozgósítás

Minden civil és társadalmi szervezetet is kérünk, hogy segítsék a szír népet századunk egyik legsúlyosabb emberi tragédiájával megküzdeni. A menekültek ellátása (a lakosság mintegy egynegyede) mind az országon belül, mind azon kívül, az élelmiszer, orvosság és elsősegély utánpótlás, a túszok és foglyul ejtettek kiszabadítása, és az oktatási intézmények újraindítása továbbra is mind-mind sürgető feladatok.

Érdekek a konfliktus mögött

Fel kívánjuk továbbá hívni a figyelmet arra, hogy a konfliktus mögött meghúzódó érdekek, melyek mind helyi, mind nemzetközi szinten jelen vannak – sajnos nincsenek mindig összhangban a szír nép valódi érdekeivel. Konkrétan a fegyvergyártás és fegyverkereskedelem következményeire gondolunk, és azt szeretnénk, hogy a fegyverek szállítása és árusítása a konfliktus minden érintettje részéről megszűnjék.

A világos megkülönböztetés szükségessége

A szélesebb nemzetközi közösséggel együtt szorgalmazzuk, hogy minden diplomáciai és hadi támogatást vonjanak meg attól a féltől, amelyik nyíltan az erőszak, fanatizmus vagy szélsőségesség eszközeihez folyamodik. Az anyagi segélynyújtás kritériuma és elsődleges megítélési szempontja a személy méltóságának és emberi jogainak tiszteletben tartása kell, hogy legyen.

Szíria keresztény közösségei

Végül a szíriai keresztény közösségek elnyomását és megpróbáltatásait emeljük ki. E közösségek Szíriában a kereszténység kezdete óta folyamatosan a társadalmi szerkezet és kulturális örökség elválaszthatatlan részét képezik, és aktívan hozzájárulnak azok fejlődéséhez. Elképzelhetetlen olyan megoldás, mely e közösségek száműzését vagy megsemmisítését jelentené. Bátorítjuk Szíria keresztény közösségeit, és biztatjuk őket, hogy a társadalomban értékes szerepet töltsenek be az evangéliumhoz való hűséges ragaszkodásuk által: ahhoz az
evangéliumhoz, mely békét, igazságosságot, megértést és kiengesztelődést hirdet.

Frissítve: 2016. július 28.