Online nagyböjti lelkigyakorlat (1.nap)

A mai kép: Az Atya és én egy vagyunk (René de los Reyes)

Jézus és az Atya – Jézus kinyilatkoztatja számunkra, ki Isten

Ma, amikor a templomokban a hamvazás történik, a szertartás közben a pap két szöveg közül választhat. Az egyik ez: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” A metanoia szó, amit megtérésnek fordítunk, a „szív megváltoztatását” jelenti, miszerint úgy élünk, hogy életünk középpontjában az evangéliumba vetett hit áll. Az evangéliumok központi alakja Jézus Krisztus. 

A mai olvasmányban, amely az utolsó vacsorán elhangzott beszédből származik, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy akik őt látták, ténylegesen látták az Atyaistent, mert Jézusban Istent látjuk. Ez a keresztény közösség hitének a szíve: Jézusban Isten nyilatkoztatja ki magát. 

A mai imádság:

Elcsendesedés: Azt javasoljuk, hogy a lelkigyakorlat egész folyamán az imádságodat lecsendesítő gyakorlattal kezdd. 

Előkészület: Miután elcsendesedtél, ajánld imaidődet Istennek, és kérd Őt, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, legyen Isten dicsőségére.

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd, hogy világosabban megismerd, bensőségesebben szeresd és közelebbről kövesd Jézust!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Képzeld el, hogy a tanítványokkal együtt ott vagy a szobában és hallgatod Jézust!

Napi szentírási idézet (Jn 14,6-14)

Jézus így válaszol:

– Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem jön az Atyához, csakis rajtam keresztül. Ha megismertetek volna engem, akkor ismernétek az Atyát is. De mostantól fogva kezditek megismerni őt, és látjátok őt.

– Uram – mondta neki Fülöp –, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!

– Annyi ideje veletek vagyok – válaszolja Jézus –, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: „Mutasd meg nekünk az Atyát?” Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A szavakat, amelyeket mondtam nektek, nem magamtól mondom. Az Atya bennem lakozva viszi végbe műveit. Higgyetek nekem: én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van! Legalább e művek miatt higgyetek!

Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz bennem, azokat a műveket viszi majd véghez, amelyeket én teszek, sőt ezeknél nagyobbakat is véghezvisz, mert az Atyához megyek. Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, meg fogom tenni.

Imabeszélgetés: Minden nap, amikor az imaidőd a vége felé közeledik, beszélgess Jézussal! Képzeld el, hogy úgy beszélgetsz vele, mint egy barátoddal: legyen ez bizalmas beszélgetés bármiről, ami foglalkoztat.

Hogyan felel Jézus? Isten képes arra, hogy a képzeletünkön keresztül szóljon hozzánk. Gyakran úgy érezzük, hogy váratlan, gyors válaszokat kapunk. Ha felmerül benned, hogy a válasz csak a képzeleted műve, kérdezd meg magadtól: az evangéliumok Jézusa mondana-e ilyet? A válasz leggyakrabban „igen”.

Záróima: Zárhatod az imádat minden nap kötött formában, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Gregorián antifóna hamvazószerdára (Ensemble Chanticleer)

Frissítve: 2021. február 16.