Online nagyböjti lelkigyakorlat (10.nap)

A mai kép: Jézus és a tanítványok (Rembrandt)

 

Jézus családja és barátai – A tágabb család

 

Ahogy az egyház fejlődött az Újszövetség időszaka után, a Szentcsalád tagjain már egyre inkább csak Jézust, Máriát és Józsefet értették.

Márk, aki a legkorábbi evangélium szerzője, nem így értelmezi.

Mint minden család, Jézus családja is fontosnak tartotta, hogy tagjai biztonságban legyenek. 

Emberi szempontból tekintve Jézus konfliktusos, veszélyes helyzetben volt, és nem hagyott magának időt a pihenésre; családja azt gondolta, hogy „megháborodott”.

 

A mai ima

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérheted, hogy Jézus tekintsen téged testvérének.

Belehelyezkedés: Képzeld el, hogy Jézus szülővárosában vagy. Családtagja vagy, vagy inkább követőinek egyike a zsúfolásig telt helyiségben? Figyeld meg, hogy a körülötted lévő emberek hogyan reagálnak! Mit érzel azzal kapcsolatban, amit Jézus mond?

 

Napi szentírási idézet  (Mk 3,20-21.31-35)

Azután hazament, és ismét sokaság gyűlt össze, úgyhogy még enni sem tudtak. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mivel azt mondták: „Megháborodott.”

Megérkeztek anyja és testvérei, és kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták. Körülötte pedig sokaság ült. És szóltak neki:

– Íme, anyád, a fivéreid [és nővéreid] odakint vannak, és téged keresnek!

De ő így válaszol nekik:

– Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?

Végignézve a körülötte ülőkön így szólt:

– Íme, az én anyám és az én testvéreim. [Mert] aki megteszi Isten akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám.

 

Imabeszélgetés: Saját szavaiddal beszélgess Krisztussal mint egy baráttal vagy vezetővel. Arról is beszélhetsz, téged hogyan hív a követésére.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Ki az én anyám (Sillye Jenő)

Frissítve: 2021. február 25.