Online nagyböjti lelkigyakorlat (13.nap)

A mai kép: Máté meghívása (Caravaggio)

 

Jézus tanítása – nyitott mindenki számára

 

Jézus nagyon különböző barátokat választott magának. Nem fekete-fehér módon élte az életét.

Megbírálták, mert együtt evett és ivott a vámosokkal (akik együttműködtek az elnyomó római hatalommal) és a bűnösökkel.

Jézus korában a jó zsidók megtartották a törvényt (a Tórát), megőrizték rituális tisztaságukat, és gondosan ügyeltek arra, nehogy beszennyezzék magukat azáltal, hogy tisztátalan vagy bűnös emberek közé keverednek.

Jézus sok olyan viselkedést elutasított, amit egy jámbor zsidótól elvártak.

Megérintette a tisztátalanokat, például a leprásokat és a halottakat.

Megvédte tanítványait, akik technikai értelemben megszegték a szombat törvényét, amikor a szántóföldön kalászokat morzsolgattak, és jól érezte magát a bűnösök társaságában.

Nem mindig egyértelmű, vajon csak jól érezte-e magát a társaságukban, vagy azon volt, hogy megtérítse és rávegye őket életük megváltoztatására. Az biztos, hogy eléggé magabiztos volt ahhoz, hogy ne féljen közel kerülni a bűn világához. Számos olyan evangéliumi történetet találunk, ahol a bűnösök – különösen a jószívűek – megtértek a Jézussal való találkozás után.

A mai olvasmány Lévi meghívása Márk evangéliuma szerint. Lévit általában azonosítják azzal a Mátéval, a vámossal, aki Máté evangéliumában szerepel. 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd, hogy világosabban megismerd, bensőségesebben szeresd és közelebbről kövesd Jézust!

Belehelyezkedés: Ez a történet a galileai tenger mellett játszódik. Képzeld el, hogy magad is szereplője vagy a jelenetnek, valaki a tömegből, egy tanítvány vagy egy „bűnös”.

 

Napi szentírási idézet (Mk 2,13-17)

Azután ismét kiment a tenger mellé. Az egész sokaság egyre jött hozzá, ő pedig tanította őket. Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült. Így szólt hozzá:

„Kövess engem!” Az felkelt és követte.

Egyszer, amikor a házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé. Sokan voltak ugyanis, akik követték. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak tanítványaihoz:

– Miért eszik vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?

Meghallván így szólt hozzájuk Jézus:

– Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess a saját szavaiddal Jézussal mint egy baráttal!

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Jöjj, ahogy vagy! (Paul Gurr)

Frissítve: 2021. március 01.