Online nagyböjti lelkigyakorlat (14.nap)

A mai kép: Jézus tanítja a tanítványokat (James Tissot)

 

Jézus tanítása – Szegények és gazdagok

A következő napokban Jézus tanítását tartjuk szemünk előtt, különösen azokat a részeket, amelyek eltérnek attól, amit az emberek elvártak tőle.

Jézus idejében a szegényeket átkozottaknak tekintették, akik nem tudják kellőképpen teljesíteni a törvényt.

Nem volt pénzük az áldozatokra, esetleg szombaton is munkát kellett végezniük a rómaiak számára. 

Sokan úgy hitték, hogy ha nem tudják teljesíteni a zsidó törvényt, akkor nem menekülhetnek meg.

Jézus megfordítja ezt a feltételezést.

Számára nem a törvény betűjének teljesítése a központi kérdés, hanem az őszinte alázat Isten előtt.

A gazdagok úgy érezhetik, hogy megvásárolhatják Isten áldását.

A jámbor emberek betartják a szabályokat, és mindent „helyesen” csinálnak.

Milyen gyakran fordul elő, hogy a gazdag negyedek tele vannak olyan emberekkel, akik bezárkóznak házukba, nem adnak senkinek semmit és nem is várnak senkitől semmit; a szegény vidékek pedig olyan emberekkel vannak tele, akik felismerik, hogy szükségük van egymásra. 

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd, hogy szeresd a szegényeket!

Belehelyezkedés: Képzeld el, ahogyan Jézus beszél a tanítványaihoz; talán te is egy vagy közülük. Érezz rá, hogy ez a tanítás mennyire megdöbbenti őket!

 

Napi szentírási idézet (Mt 19,23-26)

 Ekkor Jézus ezt mondta tanítványainak:

– Bizony, mondom nektek, a gazdag nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt azt mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmennie, semmint a gazdagnak az Isten országába bejutnia.

Amikor a tanítványok ezt hallották, nagyon megrökönyödtek, és így szóltak:

– Akkor ugyan ki üdvözülhet?

Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik:

– Az embereknek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. 

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal bármiről, amit ez az imádság felhozott benned.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: A nyolc boldogság (Szent Efrém Férfikar)

 

Frissítve: 2021. március 01.