Online nagyböjti lelkigyakorlat (15.nap)

A mai kép: Jézus tanítja tanítványait (James Tissot)

 

Jézus tanítása – Istentől kapott adományaink használata

Mindannyiunknak különböző adományai, különböző talentumai vannak.

Hivatásunk arra szól, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amink van.

Ha mások adományait szeretnénk magunknak, vagy nem elégszünk meg azzal, akik vagyunk, az boldogtalansághoz vezet.

Ha az adományainkat jól használjuk mások javára és azért, hogy jobbá tegyük a földet, az a vigasz érzésével jár és elégedetté tesz minket.

 

A mai imádság

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd, hogy jól használd az adományaidat!

Belehelyezkedés: Képzeld el, amint Jézus neked mondja el ezt a történetet!

 

Napi szentírási idézet (Mt 25,14-30)

Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elutazott. Az, aki öt talentumot kapott, azonnal elindult, vállalkozásba fogott, és másik ötöt keresett. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt keresett. Aki pedig egyet kapott, elment, gödröt ásott, és elrejtette ura pénzét.

Hosszú idő múlva megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott, és odahozta a másik öt talentumot, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál át nekem, nézd, másik öt talentumot kerestem!” Ura így szólt hozzá: „Jól van, derék és hű szolgám! A kevésben hű voltál, ezután sokat bízok rád. Gyere, örvendezz uraddal együtt!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és ezt mondta: „Uram, két talentumot adtál át nekem, nézd, másik két talentumot kerestem!” Ura így szólt hozzá: „Jól van, derék és hű szolgám! A kevésben hű voltál, ezután sokat bízok rád. Gyere, örvendezz uraddal együtt!”

Jött az is, aki egy talentumot kapott, és ezt mondta: „Uram, tudtam, hogy hajthatatlan ember vagy: ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnét is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem, és földbe rejtettem talentumodat. Nézd, itt van, ami a tiéd!” Ura így válaszolt neki: „Te gonosz és lusta szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnét is gyűjtök, ahova nem szórtam? El kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, így amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. Ezt a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás.” 

 

Imabeszélgetés: Jézus társaságában elmélkedhetsz ezen a példabeszéden.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Tégy engem békéd eszközévé (Katherine Jenkins)

Frissítve: 2021. március 01.