Online nagyböjti lelkigyakorlat (16.nap)

A mai kép: Az irgalmas szamaritánus (Mike Quirke)

Jézus tanítása – Szeresd felebarátodat

Ezzel a történettel Jézus zavarba hozza hallgatóit: ők azt várták volna, hogy a pap vagy a levita segít, nem pedig a szamaritánus. A szamaritánusok olyan népcsoport voltak, amelynek tagjait Jézus idejében a zsidók általában lenézték és nem kedvelték.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd az együttérző irgalom ajándékát!

Belehelyezkedés: Képzeld el, hogy Jézus neked mondja ezt a történetet!

 

Napi szentírási idézet (Lk 10,25-37)

Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt:

– Mester, mit kell tennem, hogy részem legyen az örök életben?

Így felelt neki:

– A Törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod?

Az így válaszolt:

– Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint önmagadat!

– Helyesen feleltél – mondta neki. – Tedd ezt, és élni fogsz!

Az viszont igazolni akarta magát, és ezt mondta Jézusnak:

– És ki az én felebarátom?

Jézus értette a kérdést, és válaszolt:

– Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezébe került, akik elvették ruháit, megverték, azután félholtan otthagyták, és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton Jeruzsálemből, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, a másik oldalon továbbment. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért és meglátta, megszánta. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte őket. Aztán feltette a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: „Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.” E három közül mit gondolsz, melyik lett felebarátja a rablók kezébe esett embernek?

– Az, aki irgalmas volt hozzá – válaszolta. Jézus erre ezt mondta neki:

– Menj, te is cselekedj hasonlóképpen!

 

Imabeszélgetés: Saját szavaiddal beszélgess Jézussal!

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Az irgalmas szamaritánus (Dallas Holm)

Frissítve: 2021. március 01.