Online nagyböjti lelkigyakorlat (18.nap)

A mai kép: Mária és József eljegyzése (James Tissot)

 

Jézus tanítása – A válás

Jézus idejében egy férfi könnyen elválhatott a feleségétől, aki azután szégyenkezve visszatért a családjába.

Jézus megkérdőjelezi a válásra vonatkozó törvényt.

Ez a változás a nők érdekeit szolgálta.

A házasság az Isten színe előtt létrejött egységet, egyesülést jelent.

Bár napjainkban a házasság már nem olyan népszerű, mint az előző nemzedékek idején volt, létezik a szeretetnek egy olyan mélysége, amely az életen át való hűség és a gondok megoldására való készségesség gyümölcse.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd a szeretetben való kitartás kegyelmét!

Belehelyezkedés: Elképzelheted, amint a farizeusokkal együtt hallgatod Jézust. Vagy egyszerűen csak lassan olvasd el az alábbi szentírási részt, és figyeld meg, mi emelkedik ki belőle számodra.

 

Napi szentírási idézet (Mt 19,1-9)

Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket.

Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy próbára tegyék, és ezt mondták:

– Szabad-e az embernek bármilyen okból is elbocsátania a feleségét?

Így válaszolt:

– Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette őket?

És ezt mondta:

– Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét!

Ezt mondták neki:

– Akkor miért rendelte Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet?

Ezt mondta nekik:

– Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. 

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal arról, ami felbukkant benned vagy amilyen érzéseid támadtak az imádság során.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Nem múlik el (Sillye Jenő)

Frissítve: 2021. március 04.