Online nagyböjti lelkigyakorlat (2.nap)

A mai kép: Imádkozó Jézus (René de los Reyes)

Jézus és az Atya – Imádság

Miért töltött Jézus olyan sok időt imádságban, különösen amikor nagy döntéseket hozott az életében, például kiválasztotta az apostolokat?

Talán hozzánk hasonlóan azért volt szüksége az imádságban és elmélkedésben töltött időre, hogy jobban megismerje Istent, szerető Atyját, és felismerje, mit akar Isten.

Még a Jézus és az Atya közötti kapcsolatban is szükség volt a kommunikációra a növekedés érdekében. 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd, hogy Isten ténylegesen kommunikáljon veled az imádságban.

Belehelyezkedés: Képzeletben lásd Jézust, amint felmegy a hegyre imádkozni, majd reggel visszatér. Kiválaszt téged is?

Napi szentírási idézet (Lk 6,12-16)

Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát átvirrasztva imádkozott Istenhez. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: Simont, akit Péternek hívott, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveztek, Júdást, Jakab fiát, és a Karióti Júdást, aki árulóvá lett.

Imabeszélgetés: Képzeletben beszélgess Jézussal! Mit akarsz neki mondani? És vajon hogyan válaszol?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Imádságom szálljon eléd, Uram – az ortodox nagyböjti liturgiából

Frissítve: 2021. február 17.