Online nagyböjti lelkigyakorlat (20.nap)

A mai kép: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré (Tiziano)

 

Jézusa tanítása – Isten és a politika

Jézus ritkán keveredik bele a politikába. Élesen bírálja viszont kora zsidó vallási vezetőit, különösen amikor erőltetik a szabályok betartását – gyakran az elég jelentéktelenekét is –, ugyanakkor nem irgalmasok a szegényekhez és a szenvedőkhöz. Legyen mindenki irgalmas, és dolgozzon a közjóért! 

Egyszer azonban olyan helyzetbe keveredik, amikor megpróbálják belerángatni abba a vitába, hogy jogos-e a rómaiak adókövetelése. Ügyesen elkerüli az egyenes „igen vagy nem” választ a híres mondásával: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré”.

Talán az mutatja legjobban Jézus politikai nézetét, ahogyan az emberekkel bánik.

Egyformán gyógyít zsidót, idegent, rómait. Ahogy ellenfelei is észreveszik, számára nem fontos sem a rang, sem a gazdagság.

Minden ember egyenlő értékű, és ennek megfelelően bánik velük. 

 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd a szerető szív ajándékát, amely nyitott mindenki iránt!

Belehelyezkedés: Képzeld el, hogy ott vagy a Jézus és a farizeusok között játszódó jelenetben! Melyik személy ragad meg legjobban? Éld át a történetet az ő szemszögéből!

 

Napi szentírási idézet (Mt 22,15-22)

Akkor a farizeusok elmentek, és tanácsot tartottak arról, hogy miként állítsanak neki csapdát a saját szavaival. Elküldték hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták:

– Mester, tudjuk, hogy becsületes vagy, és Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek véleményét. Mondd meg hát nekünk, hogy gondolod: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?

Jézus, felismerve gonoszságukat, így szólt:

– Miért akartok tőrbe csalni, képmutatók? Mutassatok egy adópénzt!

Odavittek neki egy dénárt. Ezt mondja:

– Kinek a képe és kinek a felirata ez?

– A császáré – felelték. Akkor ezt mondta nekik:

– Adjátok meg hát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!

Amikor ezt hallották, elcsodálkoztak. Otthagyták, és eltávoztak.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal bármiről, ami felmerült benned!

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Nagyböjti himnusz (Harpa Dei)

Frissítve: 2021. március 04.