Online nagyböjti lelkigyakorlat (22.nap)

A mai kép: Légió a nevem (James Tissot)

Jézus a szükséget szenvedőkhöz fordul – a megszállottakhoz

Napjainkban nem foglalkozunk túl sokat az ördögtől való megszállottság témájával. 

Sok olyan dolog, amit Jézus korában az ördögnek tulajdonítottak, valamilyen betegség lehetett, például epilepszia.

De az „ördögök” miatt az ilyen ember veszélyes volt önmagára, agresszíven viselkedett és nehéz volt a közelébe kerülni.

Ezeket a tüneteket ma is gyakran látjuk azokon az embereken, akik nehezen fogadják el önmagukat és értékességüket.

Hogyan tudunk segíteni kiűzni ezeket az „ördögöket” jelen korunkban?

 

A mai imádság

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy tudj azok felé fordulni, akik szükséget szenvednek!

Belehelyezkedés: Fontolgasd az alábbi szentírási szakaszt! Elképzelheted magad Jézus mellett, a tanítványok egyikeként vagy akár megszállottként is.

 

Napi szentírási idézet (Lk 8,26-33)

Azután kikötöttek a gerazaiak földjén, amely Galileával átellenben van. Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben démonok voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta:

– Mi közünk egymáshoz, Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj!

Megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Ez már számos alkalommal a hatalmába kerítette. Leláncolva, bilincsbe verve szokták őrizni, de elszaggatta béklyóit, s a gonosz lélek a pusztába űzte. Jézus megkérdezte tőle:

– Mi a neved? Az így felelt:

– Légió! – mert sok démon költözött bele.

Ezek kérlelték, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznókonda. Arra kérték, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Megengedte nekik. Kijöttek hát a démonok az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a konda a meredélyről a tóba rohant, és belefulladt.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal, ahogyan barátok beszélgetnek egymás közt.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Tisztítsd meg szívem (Sillye Jenő)

Frissítve: 2021. március 09.