Online nagyböjti lelkigyakorlat (23.nap)

A mai kép: A tetőn át leeresztett béna (James Tissot)

 

Jézus a szükséget szenvedőkhöz fordul – a bűnösökhöz

Jézus korában a szerencsétlenségeket – mint például a bénaságot – Isten büntetésének tekintették a saját vagy az ősök által elkövetett vétkekért.

Itt Jézus megszünteti ezt a kapcsolatot a csapások és a büntetés között.

Először azt mondja ennek az embernek, hogy a bűnei bocsánatot nyertek, de nem gyógyítja meg. 

Ahogyan Jézus máshol mondja: a szerencsétlenség nem büntetés a bűnökért.

Isten nem oly módon avatkozik be az életünkbe, ahogyan a világ teszi a jutalmazásunkkal vagy büntetésünkkel.

Jézus Istene a gyógyítás és megbocsátás Istene.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy tudd elfogadni és átérezni a megbocsátást!

Belehelyezkedés: A történetnek nagyon sok szereplője van. Te hol érzed magad?

 

Napi szentírási idézet (Mk 2,1-12)

Néhány nap múlva ismét bement Kafarnaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. És olyan sokan gyűltek össze, hogy nem volt már hely még az ajtó előtt sem. Ő pedig hirdette nekik az igét.

Négyen jöttek, és hoztak egy bénát. Mivel a sokaság miatt nem tudták odavinni hozzá, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol volt, és nyílást vágva leeresztették a hordágyat, amelyen a béna feküdt. A hitüket látva Jézus így szólt a bénához:

– Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.

Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: „Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket Istenen kívül?” Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik:

– Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának: „Bocsánatot nyertek a bűneid”, vagy azt mondani: „Kelj fel, fogd a hordágyadat, és járj”? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, mondom neked – szólt a bénának –, kelj fel, fogd a hordágyad, és menj haza!

Az felkelt, azonnal felvette a hordágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy mindannyian ámulatba estek, és dicsőítették Istent: „Ilyet még sohasem láttunk!”

 

Imabeszélgetés: Beszélj Jézussal a saját szavaiddal, ahogyan a barátok beszélgetnek egymással.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: 50. zsoltár arámul

Frissítve: 2021. március 09.