Online nagyböjti lelkigyakorlat (25.nap)

A mai kép: A csodálatos kenyérszaporítás (Giovanni Lanfranco)

 

 

Jézus a szükséget szenvedőkhöz fordul – az éhezőkhöz 

 

Amikor Jézus látja az ötezer főnél jóval nagyobb tömeget és a pár falatnyi élelmet, nem követi tanítványai tanácsát, nem küldi el az embereket, hanem valahogyan megoldja, hogy ez az étel mindenkinek elegendő legyen.

Nem tudjuk, hogyan történt.

Mielőtt elvetnénk ezt a történetet, mondván, nem értjük, vagy csupán az evangélista képzeletének a szüleménye, érdemes felismerünk: sokaknak az a tapasztalata, hogy az Úr tényleg gondoskodik, amikor az emberek odafordulnak a szenvedőkhöz és megpróbálnak enyhíteni a szükségükön.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy csillapodjék az éhséged!

Belehelyezkedés: Képzeld el, hogy ebben a történetben egy tanítvány vagy valaki vagy a tömegből.

 

Napi szentírási idézet (Mk 6,34-43)

Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és elkezdte őket sok mindenre tanítani.

Amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és így szóltak hozzá:

– Lakatlan ez a hely, és az idő már későre jár. Küldd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak!

Ő azonban így válaszolt nekik:

– Adjatok nekik enni ti! Mire ezt mondták neki:

– Mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?

Jézus azonban ezt mondta nekik:

– Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Megnézvén így szóltak:

– Öt, meg két halunk.

Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is elosztotta mindnyájuknak. Mindannyian ettek, és jóllaktak. Összeszedték a megmaradt kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal mint a barátoddal, a saját szavaiddal.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Pange lingua (Harpa Dei)

Frissítve: 2021. március 09.