Online nagyböjti lelkigyakorlat (26.nap)

A mai kép: A kánai menyegző (James Tissot)

 

Jézus a szükséget szenvedőkhöz fordul – a szomjazókhoz

 

Ha egy esküvőn elfogy a bor, az talán nem tűnik nagy tragédiának vagy jelentős szükségletnek, Jézus anyja mégis úgy gondolta, fontos megelőzni, hogy szégyenkezni kelljen a társaság előtt.

Jézus először vonakodik, de végül teljesíti anyja kívánságát.

Feltehetőleg Jézus, a családja, a tanítványai és a többi vendég is jóízűen kortyolták a menyegző legjobb borát.

Jézus és tanítványai jól érezték magukat a lakodalomban. És miért ne? Az életben az ünneplésnek is kell hogy legyen helye.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy tudj belehelyezkedni az ünneplés lelkületébe!

Belehelyezkedés: Képzeld el magad a lakodalomban!

 

Napi szentírási idézet (Jn 2,1-10)

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták

Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá:

– Nincs boruk.

Jézus ezt mondta neki:

– Az én gondom ez, vagy a tiéd? Asszony, talán nem jött még el az én órám?

Anyja így szólt a szolgákhoz:

– Bármit mond nektek, tegyétek meg!

Volt ott hat kőtartály a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként nyolcvan-száz liter víz fért. Jézus így szólt hozzájuk:

– Töltsétek meg a tartályokat vízzel! Megtöltötték őket színültig. Aztán így szólt hozzájuk:

– Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Vittek neki. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett – mivel nem tudta, honnan van, míg a szolgák, akik a vizet merítették, tudták –, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá:

– Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a gyatrábbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal vagy Máriával bármiről, ami felmerült benned az imádság során, vagy arról, hogy milyen érzéseket keltett benned!

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Kánai menyegző (Sillye Jenő)

Frissítve: 2021. március 09.