Online nagyböjti lelkigyakorlat (27.nap)

A mai kép: Jézus és a szír-föníciai asszony (Annibale Carracci rézkarca Pietro del Po alapján)

 

Jézus a szükséget szenvedőkhöz fordul – az idegenekhez

 

Jézus egy kis távolságot akar venni a tömegtől, „szabadságra megy” a Földközi-tengerhez. 

Egy bajban lévő anya megzavarja.

Jézus először nem túl barátságos – nem valami szép dolog valakit kutyához hasonlítani!

De ez az asszony talán az egyetlen, aki egy vitában legyőzi Jézust – azt válaszolja, hogy még a kutyák is kapnak a morzsákból.

Biztos vagyok benne, hogy Jézus elnevette magát ettől a szellemes választól.

Ki tudja; talán ez az asszony hozzásegítette Jézust annak meglátásához, hogy üzenete nemcsak „Izrael elveszett juhaihoz” szól, hanem minden néphez.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy oda tudj fordulni azokhoz, akikhez ösztönösen nem akarnál.

Belehelyezkedés: Fontolgasd az alábbi szentírási szakaszt! Elképzelheted magad tanítványként vagy gyermekéért aggódó anyaként. Kerülj kapcsolatba az érzéseiddel!

 

Napi szentírási idézet (Mk 7,24-30)

Onnan elment Tirusz vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ottlétét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a lányában tisztátalan lélek volt. Eljött hozzá, s a lába elé borult. Ez az asszony pogány volt, sziroföníciai származású, és azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a lányából. Ezt mondta az asszonynak:

– Hagyd, hogy először jóllakjanak a gyermekek! Mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.

Az pedig így válaszolt neki:

– Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.

Erre ezt mondta neki:

– Ezért a szóért mondom: menj, a lányodból már kiment az ördög!

Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal bármiről, ami felmerült benned az imádságban, vagy arról, hogyan érzed most magad.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Panis angelicus (Andrea Bocelli)

Frissítve: 2021. március 09.