Online nagyböjti lelkigyakorlat (30.nap)

A mai kép: Jézus találkozik a gazdag ifjúval (René de los Reyes)

 

Jézus érzelmei – szeretet

Jézus képes volt meglátni a jót egy fiatalemberben.

Vonzó személyisége volt, gazdagíthatta volna a tanítványok társaságát.

Jézus szíve szeretne megszólítani, elérni egy ilyen embert.

„Jöjj, kövess engem!”

Jézus szeretettel rátekint és meghívja, hogy kövesse őt.

De a gazdagsággal nehéz bánni.

Nézz körül az életedben! Ki azok az emberek, akiket könnyű szeretned?  

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérheted, hogy egyre szeretőbb szívűvé válj.

Belehelyezkedés: Elképzelheted magadat egy tanítványnak vagy egy gazdag fiatal férfinak vagy nőnek.

 

Napi szentírási idézet (Mk 10,17-22)

Amikor útnak indult, odaszaladt hozzá egy ember, és térdre borulva megkérdezte:

– Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

Jézus így szólt hozzá:

– Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. Ismered a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!

– Mester, mindezeket megtartottam ifjúkoromtól fogva – válaszolta.

Jézus rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki:

– Egyetlen dolgot kell még tenned. Menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben! Aztán gyere, és kövess engem!

A válaszra elszomorodott az arca, és csalódottan távozott, ugyanis nagy vagyona volt.

 

Imabeszélgetés: Beszélgethetsz Jézussal mások szeretetéről. Hogyan szeretett Ő, és hogyan szeretsz te?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Boldogságok – orosz dallam

Frissítve: 2021. március 16.