Online nagyböjti lelkigyakorlat (33.nap)

A mai kép: Együttérzés (Mike Quirke)

 

Jézus érzelmei – együttérzés

Úgy tűnik, hogy Jézus ezt a fiatalembert nem annyira önmaga miatt támasztja fel, hanem azért, mert a szíve együttérzőn megesik szerencsétlen anyján, aki gyászol, és özvegyként nyomorúságos sorsra jutna. 

Jézusnak bármiféle utánzásához az szükséges, hogy növekedjék bennünk az együttérzés a szenvedők iránt, és hogy készségesek legyünk megtenni értük, amit tudunk. 

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy növekedjék benned az együttérzés!

Belehelyezkedés: Képzeld el, hogy ott vagy ebben a történetben! Kerülj kapcsolatba a történet erős érzelmi töltetével!

 

Napi szentírási idézet (Lk 7,11-17)

Ezután elment egy Naim nevű városba. Vele mentek tanítványai is nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, egy halottat hoztak kifelé. Egy özvegyasszony egyetlen fiát. A városból nagy sokaság jött vele. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!”

Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Erre felült a halott, és beszélni kezdett. Jézus pedig átadta őt anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, és dicsőítették Istent: „Nagy próféta támadt közöttünk, és Isten meglátogatta az ő népét.” Ez a hír elterjedt róla Júdea-szerte és az egész környéken.

 

Imabeszélgetés: Saját szavaiddal beszélgess Jézussal, mint egy baráttal. Beszélgethetsz azokról a dolgokról, amelyek együttérzést keltenek benned.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Feltámasztasz (zene: Josh Groban, hegedűn előadja: Ayako Ishikawa)

Frissítve: 2021. március 16.