Online nagyböjti lelkigyakorlat (34.nap)

A mai kép: Lázár feltámasztása (Mike Quirke)

 

Jézus érzelmei – szomorúság

Jézus meghatódik. Nem annyira barátja, Lázár, halálától, mint inkább a két nővér gyászától.

Mások szomorúsága Jézusban szomorúságot kelt.

Jézus megengedi, hogy érzelmei láthatóvá váljanak.

Ha tudta, hogy néhány perc múlva mindent helyreállít, akkor úgy is képzelhetnénk, hogy csendes bizalom tölti el, vagy akár magabiztosság. De nem.

Szívét Mária és Márta szomorúsága tölti el.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel, és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy nyitott lehess a csodákra!

Belehelyezkedés a jelentbe: A történet teljesen alkalmas arra, hogy képzeletben te magad is belehelyezkedj. 

 

Napi szentírási idézet (Jn 11,32-44)

Mária pedig, amint Jézushoz ért és meglátta őt, a lába elé borult, és így szólt:

– Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.

Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és azok a zsidók is sírnak, akik vele jöttek, megrendült lelkében és indulat fogta el.

– Hova helyeztétek őt? – kérdezte.

– Urunk, jöjj és lásd! – felelik neki.

Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták:

– Látjátok, mennyire szerette!

De néhányan közülük így szóltak:

– Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?

Jézus – még mindig mélyen megindulva – a sírhoz ért. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt:

– Vegyétek el a követ!

Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá:

– Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.

Jézus így válaszolt:

– Ugye megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?

Elvették tehát a követ. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta:

– Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.

Miután ezt mondta, hangosan így kiáltott:

– Lázár, jöjj ki!

A halott kijött, keze-lába pólyákkal körülkötve. Az arcát kendő fedte. Jézus így szólt hozzájuk:

– Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni! 

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal arról, ami az imádságban felmerült benned.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Lázár feltámasztása (J. C. F Bach)

Frissítve: 2021. március 16.