Online nagyböjti lelkigyakorlat (35.nap)

A mai kép: Jézus a Getszemáni kertben (René de los Reyes)

 

Jézus érzelmei – félelem

 

Jézus fél attól, ami vár rá.

Annyira fél, hogy szakad róla a veríték egy hűvös tavaszi estén; annyira fél, hogy szeretné, ha legjobb barátai támaszként mellette lennének.

Kétségbeesetten imádkozik, hogy ne kelljen végig mennie azon, aminek bekövetkeztétől fél.

Nem kell jövőbelátónak lennie ahhoz, hogy el tudja képzelni, mi fog történni.

Ha félünk, akkor vagy menekülünk, vagy harcolunk.

De Jézus – az Atya segítségével – nem fut el, és nem is állítja csatarendbe követőit, hanem elfogadja sorsát.

Amikor félek, én is odafordulhatok az Atyához, és kérhetem a kegyelmet, hogy nyugalommal fogadjam, bármi is következik.

Erre a kegyelemre mindannyiunknak szükségünk van halálunk óráján.

 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy kapcsolatba kerülhess minden benned lévő bénító félelemmel, hogy felülemelkedj rajtuk!

Belehelyezkedés a jelentbe: Képzeld el, hogy a Getszemáni kertben vagy Jézussal, vagy Péterrel, Jánossal és Jakabbal, vagy a többi tanítvánnyal.

 

Napi szentírási idézet (Mk 14,32-38)

Amikor arra a helyre értek, melynek neve Getszemáni, így szólt tanítványaihoz:

– Üljetek le itt, amíg imádkozom!

Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s rettegni és gyötrődni kezdett. Így szólt hozzájuk:

– Szomorú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt, és virrasszatok!

Egy kicsit távolabb ment, a földre borult, és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. Így szólt:

– Abba, Atyám! Minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te!

Visszajött, és alva találta őket. Így szólt Péterhez:

– Simon, alszol? Nem voltál képes egy órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Krisztussal a saját szavaiddal, mint egy barátoddal vagy vezetőddel.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Jeremiás siralmai (Thomas Tallis – Tenebrae Consort)

Frissítve: 2021. március 22.