Online nagyböjti lelkigyakorlat (36.nap)

A mai kép: Jézus találkozik Zakeussal (René de los Reyes)

 

Jézus támadják – mert a bűnösökkel barátkozik

Végül Jézust halálra adják. 

Ezen a héten arra tekintünk rá, hogy azok, akik a hatalmat gyakorolták, miért érezték magukat rosszul Jézussal, és miért döntöttek úgy, hogy elteszik az útból. Mindez összefügg azzal, amivel Jézust később támadták, ami azután a nagyheti eseményekhez vezetett.

A legtöbb társadalom szereti felosztani a világot „jófiúkra” és „rosszfiúkra”. 

Zakeus áruló volt, a rómaiakkal együttműködő rosszfiú. Olyanfajta ember, akivel a tisztességes emberek nem keveredtek.

A tisztességes emberek kritizálták Jézust, amiért ilyen rosszhírű egyénekkel szóba állt.

És mégis, Jézus bűnbánatra tudta vezetni a bűnösöket.

Ez a történet kihívást jelent: úgy cselekszem-e, mint Jézus, vagy úgy, mint a „tisztességes emberek”?

Talán elfogadom azokat az embereket, akiket mások messziről kerülnek. Ha így van, akkor örülhetek ennek a kegyelemnek és bízhatok benne.

Talán azok közé tartozom, akiket a tisztességes emberek lenéznek. Ha így van, Jézus a barátai közé szeretne fogadni engem.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy készséges légy barátkozni a „bűnösökkel”, vagy engedd, hogy barátkozzanak veled. 

Belehelyezkedés a történetbe: Ezt a történetet könnyű képzeletben felidézni. Ki vagy te ebben a történetben? Valaki a tömegből? Egy tanítvány? Olyan valaki, akit Jézus megszólít mint Zakeust? Vagy a panaszkodók között vagy? 

 

Napi szentírási idézet (Lk 19,1-10)

Ezután Jerikón haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a tömegtől. Előrefutott hát, és felmászott egy szikomorfára, hogy lássa, ugyanis arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá:

– Zakeus, gyere le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom!

Sietve lement, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak:

– Bűnös embernél szállt meg.

Zakeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak:

– Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit megcsaltam, a négyszeresét adom neki vissza.

Jézus ezt mondta neki:

– Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Krisztussal a saját szavaiddal, mint egy barátoddal vagy vezetőddel.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Zakeus (Jim Lauderdale · Ralph Stanley and The Clinch Mountain Boys)

Frissítve: 2021. március 22.