Online nagyböjti lelkigyakorlat (37.nap)

A mai kép: Összeesküvés (James Tissot)

 

Jézust támadják – a népszerűsége miatt

Lázár feltámasztása olyan hatalmas esemény volt Jeruzsálem közelében, hogy megnövelte Jézus hírnevét az országnak ezen a részén. 

Ettől a hatalmasságok úgy megijedtek, hogy elhatározták: megölik mind Jézust, mint Lázárt, ahogyan a mai evangéliumban olvassuk.

Miért vágynak az emberek olyan nagyon arra, hogy hatalmuk legyen mások fölött, és miért ragaszkodnak annyira a hatalomhoz?

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy felismerd a gonoszság útját, hogy elkerülhesd azt!

Belehelyezkedés a történetbe: Képzeld el, hogy a Szanhédrinben (a zsidó állam legfőbb politikai hatóságú s ítélkező szerve) vagy. Ki vagy te ebben a testületben?

 

Napi szentírási idézet (Jn 11,44-54.57)

 A halott kijött, keze-lába pólyákkal körülkötve. Az arcát kendő fedte. Jézus így szólt hozzájuk:

– Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!

Ekkor sokan kezdtek hinni benne azok közül a zsidók közül, akik Máriához jöttek, és látták, amit Jézus tett. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nekik, mit tett Jézus.

A főpapok és a farizeusok ekkor összegyűltek tanácskozni, és így beszéltek:

– Most mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelet mutat. Ha egyszerűen csak hagyjuk, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és meghódítják a Helyet és a népet.

Egyikük, Kaifás, aki abban az esztendőben főpap volt, ezt mondta nekik:

– Nem értetek ti semmit! Ezt sem látjátok be: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.

Mindezt nem magától mondta, hanem mivel abban az esztendőben főpap volt, megjövendölte, hogy Jézusnak kell meghalnia a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva elhatározták, hogy megölik.

Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnét a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt a tanítványaival együtt.

De a főpapok és a farizeusok már kiadták a parancsot: ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess a saját szavaiddal Krisztussal, mint egy baráttal vagy vezetővel.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Lazarus, D. 689, Act 1: Aria “Gottes Liebe” (Maria) (Schubert – Staatskapelle Berlin, Dietrich Knothe & Ursula Reinhardt-Kiss)

Frissítve: 2021. március 22.