Online nagyböjti lelkigyakorlat (38.nap)

A mai kép: Jézus Simon farizeus házában (Dieric Bouts)

 

Jézust támadják – mert megbocsátja a bűnöket

Megint a tiszteletreméltó farizeusokkal találkozunk, akik kritizálják a „rosszhírű nőt”.

Miért volt rosszhírű?

Csak találgatni tudunk.

Az egyházatyák úgy tartották, hogy prostituált volt, de ez talán inkább az ő gondolkodásukról szól, mint a nőkről.

De amikor ez a nő rájött, hogy Jézus elfogadta őt, és megbocsátotta a bűneit, akkor a szeretet gesztusával válaszolt.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy nyitottabb és megbocsátóbb légy!

Belehelyezkedés a történetbe: Ezt a történetet nagyon könnyű elképzelni és belehelyezkedni az eseményekbe.

 

Napi szentírási idézet (Lk 7,36-50)

Egy farizeus arra kérte, hogy egyék nála. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Íme egy bűnös asszony, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Illatos olajat hozott alabástromedényben.

Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente illatos olajjal. Amikor látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: „Ha próféta volna, tudná, ki és miféle ez az asszony, aki érinti. Tudná, hogy bűnös.” Jézus így szólt hozzá:

– Simon, mondanék neked valamit.

– Mester, beszélj! – válaszolta.

– Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mindkettőnek elengedte a tartozását. Vajon melyikük szereti őt jobban?

Simon így válaszolt:

– Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el.

– Helyesen ítéltél – válaszolta.

És az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak:

– Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba. Lábamra nem adtál vizet, ő pedig a könnyeivel öntözte lábam, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, egyre csókolgatja a lábam. Nem kented meg olajjal a fejem, ő pedig illatos olajjal kente meg a lábam. Ezért azt mondom neked: sok bűne – akármennyi lett légyen – bocsánatot nyert. Ez abból is látszik, hogy mekkora szeretetet mutatott. Akinek keveset bocsátanak meg, kevés szeretetet mutat.

Az asszonynak pedig ezt mondta:

– Bűneid bocsánatot nyertek.

Az asztalnál ülők erre mondogatni kezdték egymás között:

– Kicsoda ez, hogy megbocsátja a bűnöket is?

Ő pedig így szólt az asszonyhoz:

– Hited megmentett téged. Menj békével!

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Ó, Jézus mélységes szeretete! (Simon Khorolskiy)

Frissítve: 2021. március 22.